Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-05-18 14:55
Utreder nødstopp
Søker fiskere
Utreder nødstopp
Målet med prosjektet er å trygge hverdagen for enefiskere
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Arbeidsgruppen HMS i fiskeflåten vil gjennomføre et forprosjekt for å se på utvikling av et standardisert system for nødstopp med varsling for fiskefartøyer under 15 meter. Vi søker nå to fiskere om bistand i forprosjektet, som spesielt tar sikte på å sikre enefiskerne bedre.

Arbeidsgruppen «HMS i fiskeflåten» møtes jevnlig og arbeider med tiltak knyttet til økt sikkerhet i flåten.Arbeidsgruppen «HMS i fiskeflåten» møtes jevnlig og arbeider med tiltak knyttet til økt sikkerhet i flåten.

Gruppen ledes av Sjøfartsdirektoratet og består blant annet av Fiskarlaget, Kystfiskarlaget, Sjømannsforbundet, SINTEF og sjøtrygdelagene.

Bakgrunn

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til nødstoppanordning for framdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter.

Gruppen har diskutert et eventuelt påbud om en slik anordning med bakgrunn i analyser av syv teinefiskeulykker i perioden 2010–2018 hvor alenefiskere omkom.

Analyser av ulykkene viser at påkrevd flyteutstyr, redningsleider og sikkerhetsline ikke alene vil sikre at alenefiskere klarer å redde seg selv dersom de setter seg fast i tauverk og risikerer å bli dratt over bord eller har havnet over bord. 

Uten elektronisk nødstopp eller annet tilsvarende vil man ikke ha mulighet til å ta seg opp i båten igjen dersom man faller over bord med framdriftsmaskineriet i gang. Et nødstoppsystem vil også avverge et fartøys eventuelle ubemannede ferd etter ulykken.

Ber om fiskerhjelp

Både Fiskarlaget som organisasjon og våre medlemmer oppfordres nå til å delta aktivt i forprosjektet.
-Fiskarlaget er positiv til å delta inn i en prosjektgruppe og så ønsker vi  å utfordre engasjerte fiskere til å delta i et slikt prosjekt, sier fagsjef Joakim Martinsen.Han mener dette er et viktig prosjekt som kan bidra til at mange liv berges og ønsker seg bistand av to fiskere inn i prosjektgruppen.

Interesserte bes ta kontakt med fagsjef Joakim Martinsen – e-post: joakim@fiskarlaget.no

  • Sjøfartsdirektoratet vil i løpet av kort tid sende ut en invitasjon til det omtalte arbeidet, og sende en formell henvendelse til FHF om bistand til prosjektet.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.