Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-05-14 12:20:00
Skuffet over suspensjon
Brev til Råfisklaget
Skuffet over suspensjon
Breiflabb
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlaget Midt-Norge ber Norges Råfisklag om å arbeide for å få på plass igjen minstepriser på fisk. Minsteprisene er suspendert på en rekke arter som følge av koronapandemien.

Styret i Fiskarlaget Midt-Norge har styrebehandlet suspensjonen av minsteprisene og påpeker i sitt vedtak at forutsigbarheten er viktig for fiskerne og at det derfor bes om at minsteprisene reetableres.

Fiskerne i Trøndelag har tradisjon for å høste bredt på tilgjengelige arter under vårfisket og minsteprisene bidrar til å legge forutsigbarhet i planleggingen av fisket.

Daglig leder Marianne Sandstad sier Fiskarlaget Midt-Norge forstår, men er likevel skuffet over suspensjonen og mener fiskerne trenger signalet knyttet til minstepris i sin planlegging. 

Styrets vedtak:

«Som følge av den ekstraordinære situasjonen forårsaket av Covid-19 har Norges Råfisklag etter drøftelse med kjøperorganisasjonene suspendert minsteprisene på en rekke arter fisk som uer, lyr, kveite, breiflabb, longe og brosme.

Vårfisket i Trøndelag foregår på flere av disse artene. Det blir spesielt vanskelig når så mange viktige arter er suspendert samtidig. Fiskere i Trøndelag opplever usikkerhet, da de ikke vet fra dag til dag hva de kan forvente å få for fisken når de leverer.

Enkelt fiskere har opplevd at de på kaikanten har fått beskjed om at de helst ikke ønsker å kjøpe fisken de kommer med, selv om fiskebruket fortsatt er åpent. Breiflabbsesongen nærmere seg åpning, og uten en fast pris er umulig å vite om det skal legge arbeid i å starte opp dette viktige fisket for en god del trønderfiskere.

Det er fiskere fra Helgeland og ned til Nordmøre som første og fremst opplever dette som et problem.

Styret i Fiskarlaget Midt-Norge har forståelse for at markedsituasjon er vanskelig, men mener det er en for enkel løsning og suspendere så mange arter samtidig når man opplever treghet i markedet.

Styret ber Råfisklaget gjøre en jobb slik at det igjen kan settes minstepriser på de viktigste artene det fiskes på.»

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.