Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-05-12 11:50:00
-Viktig tiltak
Revidert budsjett
-Viktig tiltak
Regjeringen tilrettelegger for at norsk sjømat fortsatt kan nå markedene
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlaget gir regjeringen positiv tilbakemelding for at det settes av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer.

Ja, det er et godt og nødvendig tiltak i en utfordrende tid at regjeringen tilrettelegger for sjømatnæringen. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Det er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at regjeringen tirsdag har fremmet flere tiltak, der ett av dem er en ny ordning i GIEK – knyttet til eksportkreditt.

– Den norske sjømatnæringen eksporterer varer for over 100 milliarder kroner i året på kreditt. Dette er et av de viktigste virkemidlene for å sikre sjømateksporten fremover, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Den nye ordningen skal sørge for at norsk næringsliv fortsatt kan ha god tilgang på kredittforsikring. Kredittforsikring er en forsikring som brukes ved salg på kreditt, både innenlands og ved eksport.

Kredittforsikring sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale.

Som følge at koronasituasjonen forventes det at flere bedrifter vil gå konkurs i tiden fremover. Risikoen for avtalebrudd er økende. De private kredittforsikringsselskapene i Norge har derfor redusert tilbudet sitt til næringslivet.

Viktig for sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en stor bruker av kortsiktig kredittforsikring. Innenlands salg og eksport av sjømat utgjør om lag 40 prosent av det totale forsikrede volumet for kredittforsikringsselskapene i Norge.

Ordningen er utformet etter modell fra tilsvarende ordning som nylig ble etablert i Tyskland. Danmark og Nederland er i prosess med å etablere ordninger etter samme modell.

Ber HI om omdisponering

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ber også regjeringen om at Havforskningsinstituttet (HI) bruker 75 millioner kroner på utstyr som seildroner og undervannsroboter. Målet er bedre overvåkning av kysten.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ber HI omdisponere andre midler til dette tiltaket og mener ny teknologi er aktuell å innføre blant annet for å få en mer effektiv forskning og datainnhenting.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.