Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-05-11 09:15:00
Ikke utvidet for olje
Høring om TFO
Ikke utvidet for olje
De rosa blokkene er de som var foreslått utvidet i TFO 2020
Ill: OED

Norges Fiskarlag er svært tilfreds med at områdene i Barentshavet og Nordsjøen ikke utvides for ytterligere petroleumsvirksomhet. Det skriver vi i vårt høringssvar om TFO 2020.

Konsesjonsrundene på norsk sokkel som går under navnet TFO, tildeling i forhåndsdefinerte områder.

TFO fokuserer på delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd. Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, kan lyses ut i nummererte konsesjonsrunder eller inkluderes i det forhåndsdefinerte området.

Olje- og energidepartementet (OED) foreslår å lyse ut 36 nye blokker i vest i Norskehavet i årets konsesjonsrunde.

Fiskarlagets innspill

I vårt høringssvar minner Norges Fiskarlag om Riksrevisjonens rapport fra 2019 om myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene, som blant annet konkluderte med at oljevernberedskapen ikke er godt nok tilpasset forholdene i nordområdene.

Vi peker på at dette funnet viser at det må tilrettelegges bedre for å unngå katastrofale konsekvenser for blant annet miljøet og fiskerinæringen før det utvides med ytterligere petroleumsvirksomhet i de sårbare nordområdene våre.

I Nordsjøen er det allerede svært stor aktivitet, og det er betydelige utfordringer med å få til sameksistens med petroleumsnæringen i det området, spesielt med tanke på at petroleumsmyndighetene ikke tar en koordinerende rolle i forbindelse med seismisk aktivitet i norske havområder.

Norges Fiskarlag er svært tilfreds med at områdene i Barentshavet og Nordsjøen ikke utvides for ytterligere petroleumsvirksomhet. Vi har også gitt OED honnør etter at de i mars i år uttalte at:

«Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer».

I vårt høringssvar uttrykker derfor Norges Fiskarlag at vi forventer at OED holder ord og legger stor vekt på hensynet til fiskeriinteressene ved utvidelsen i Norskehavet. Dette gjelder både ved seismiske undersøkelser, ved prøveboring og legging av rør og kabler.

Fiskarlaget har også vært tydelig på at OED må se på saksbehandlingsprosessen knyttet til TFO-tildelingene på norsk sokkel/norske havområder. Slik TFO-prosessen foregår nå er det vanskelig å vite hva som ligger i «petroleumsfaglige vurderinger» og det er umulig å vite hvordan hensynet til andre næringer vektes i utvidelsesprosessen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.