Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-04-30 14:10:00
-En seier!
Kvotebanken skrinlagt
-En seier!
Sentrale næringspolitikere fotografert under konferansen Kyst, fisk og framtid
Foto: Jan-Erik Indrestrand

- Det er en seier for fiskerinæringen at den såkalte statlige kvotebanken er lagt bort. Politikerne har dermed nok en gang sagt nei til ressursrenteskatt i villfisknæringen, sier leder Kjell Ingebrigtsen om sitt førsteinntrykk av kvotemeldingen.

Kvotemeldingen ble torsdag overlevert fra Næringskomiteen og skal behandles i Stortinget 7. mai.

- Norges Fiskarlag er svært fornøyd med at Næringskomiteen har lyttet til en samlet fiskerinæring og lagt bort både forslaget om en statlig kvotebank og forslaget om konvertering av strukturkvoter. Dette var i realiteten en snikinnføring av skatt på ressursrente.  Få næringer, om noen, har større potensial enn sjømatnæringen til å skape bærekraftig vekst i norsk økonomi. Nye avgifter bidrar ikke til det, sier Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag er svært opptatt av at fiskerinæringen får forutsigbare og stabile rammevilkår, noe også et enstemmig Landsmøte i Fiskarlaget var tydelig på i sitt innspill til meldingen.

- Gjennom flere tiår har fiskeripolitikken i Norge vært preget av tverrpolitisk enighet på viktige områder, noe som har bidratt til større lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og en god forvaltning av våre felles marine ressurser. Mitt umiddelbare inntrykk er at våre politikere nå går delvis bort fra dette. Vårt Landsmøte har advart mot å låse fast detaljer i Stortinget. I en næring som må tilpasse seg naturen må det være mulig å tilpasse driften av næringen til naturgitt endringer. Da overlates lite til fagmyndighet og næring og det kan igjen påvirke verdiskapingen vi ønsker å tilrettelegge for, mener Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget peker på at en av grunnpilarene i kvotefordelingen, både i pelagisk fiske og i hvitfisksektoren har vært omforente fordelingsnøkler, herunder trålstigen. Fordelingen mellom flåtegruppene har ligget fast i 30 år.

Et viktig poeng har vært å ivareta den miste delen av flåten når totalkvotene går ned. Det er overraskende at flertallet i Næringskomiteen nå vil endre dette prinsippet.

Lederen i Fiskarlaget viser til at fiskerinæringen er avhengig av en differensiert flåte, som utfyller hverandre, for at landindustrien skal få tilgang på råstoff hele året. Når flertallet i Næringskomiteen endrer på fordelingen innenfor flåteledd, er Norges Fiskarlag bekymret for at de geografiske forskjellene langs kysten ikke ivaretas godt nok. Diskusjonene om meldingen har i for stor grad dreid seg om torskefiskeriene i nord. Pelagisk sektor og fiskeriene i sør har i for liten grad vært berørt.

 Utviklingen av norsk fiskeri- og sjømatnæring må ivareta og utvikle hele næringen og nye deler av næringen. Nødvendig fleksibilitet er viktig for å øke verdiskapingen i norsk sjømatnæring.

- Hvis det finnes politisk vilje, er det fortsatt tid til å gjennomføre det regjeringen lovet å oppnå med meldingen; nemlig økt rom for vekst og utvikling. Vår oppfordring er derfor at fordelingen av kvoter mellom de forskjellige flåtegruppene ikke endres. Bevar de omforente kvotenøklene. Disse har hatt en god balanse som næringen har akseptert og som har gitt den nødvendige forutsigbarheten, avslutter Kjell Ingebrigtsen.

--

Kontaktperson:

  • Kjell Ingebrigtsen, 92 28 47 19

Vi gjør oppmerksom på at vi pr torsdag ettermiddag ikke har hatt tilgang til en samlet fremstilling fra komiteen og at våre kommentarer av den grunn må anses som overordnet. Vi vil nødvendigvis måtte bruke tid til å sette oss inn i detaljene i avgivelsen når den publiseres i sin helet senere torsdag.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.