Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-04-24 08:40
Faglige hensyn må avgjøre
Iskanten
Faglige hensyn må avgjøre
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-I denne saken mener vi Fremskrittspartiet snakker mot bedre vitende. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i dette dagsaktuelle innlegget knyttet til at regjeringen fredag, etter planen, legger frem forvaltningsplanen for Barentshavet.

Norges Fiskarlag har vært tydelige på at Arktis er svært viktig for de fornybare ressursene som vi høster av og at det er tilsvarende sårbart med hensyn til petroleumsvirksomhet i området.

Fredag legger regjeringen  etter planen frem forvaltningsplanen som definerer hvor langt sør iskanten settes. Dette avgjør i praksis hvor langt nord det kan være petroleumsaktivitet.

Vi følger miljøfaglige råd, mens Frp er en av stemmene som denne uka igjen gjentok sitt standpunkt. Basert på vårt syn og omtale med ulik vinkling i VG og Adresseavisen, har Kjell Ingebritsen derfor fått følgende tekst publisert på debattplass i Adresseavisen:

Iskanten – faglige hensyn må avgjøre

Norges fiskere håper politikerne på Stortinget er like kloke som Adresseavisen om en av vårens mest viktige politiske saker. På lederplass synliggjør avisen også det som er essensen av norske fiskeres syn når det skrives:

Regjeringen legger denne uka fram sitt forslag til hvor det skal åpnes for oljevirksomhet nord i Barentshavet. Striden dreier seg om grensen for hvor iskanten skal gå. Vi mener det er gode grunner for å flytte grensen sørover av hensyn til det sårbare miljøet, dyrelivet og fiskeressursene. Verdens oljelagre er smekkfulle og oljeprisen er rekordlav.

Iskanten i Arktis er ikke en fast kant, men et havområde der det finnes is hele eller deler av året. Selv om verdenshavene generelt har blitt varmere, så har temperaturene i Barentshavet allikevel sunket de siste årene. Det har ført til at isen i Arktis igjen har trukket seg sørover.

Iskantsonen er samtidig både særlig produktiv og sårbar. Her foregår en svært stor produksjon av alger, plankton og fisk. Utslipp av olje i dette området vil få katastrofal effekt. De klimatiske forholdene og selve isen vil gjøre det umulig å rydde opp igjen.

Arktis er premissgiver for en enorm fornybar ressurs som høstes bærekraftig og må beskyttes mot miljørisiko.

Norges Fiskarlag registrerer med undring at Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, i VG denne uken, stilte et ultimatum overfor regjeringen om at iskantsonen ikke må flyttes lenger sør. Iskantsaken er så viktig at det ikke bør bli en del av et politisk spill.

I denne saken mener vi Fremskrittspartiet snakker mot bedre vitende. Fiskarlaget peker på at hvor denne grensen går, avgjør hvor langt nord man kan bore etter olje og gass. Når Frp ønsker en dynamisk iskant, betyr det at grensen vil gå der isen til enhver tid er. Dette vil åpne for et større oljeletingsområde, men også for enormt med risiko på andre samfunnsområder. Skal vi ha en kunnskapsbasert forvaltning av norske havområder må vi definere naturen der den faktisk er.

Vi støtter derfor forskernes begrunnelse om at iskantsonen må defineres der den er når den er på sitt sørligste. Norges Fiskarlag ber videre om at fagfolkenes anbefalinger må legges til grunn når Forvaltningsplanen for Barentshavet om kort tid, trolig i dag fredag, skal behandles i Stortinget.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.