Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-04-23 08:05
Endrer garantilotten
-Ikke godt nok
Endrer garantilotten
Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeri- og sjømatministeren har lagt fem millioner i potten for Garantilotten for fiskere, og i tillegg øker antall garantiperioder fra to til tre. -Dette er ikke godt nok. Nå forventer vi at dagpengeordningen tilpasses worst-case, som er mottaksstopp, sier Kjell Ingebrigtsen.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet viser ministeren til at: - Sammenlignet med mange andre næringer går det relativt godt i fiskerinæringen, men vi ser likevel et behov for å styrke fiskernes ordning med garantilott. Garantilotten skal sikre fiskere en minsteinntekt dersom fisket av ulike årsaker slår feil, og koronasituasjonen kan ha økt behovet for denne ordningen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Regjeringen foreslo før påske å styrke garantilotten med 5 millioner kroner. Forslaget er nå vedtatt av Stortinget. Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet å øke antallet garantiperioder fra to til tre. Dette innebærer at fiskerne kan søke om støtte for flere perioder av året enn tidligere, og øker den mulige støtten som kan mottas med inntil 50 prosent. 

Inntil nå har ordningen hatt to garantiperioder, hvor hver periode har en gitt maksimalgaranti.

- Dette er en delvis imøtekommelse av innspill fra næringen. Vi kommer ikke til å justere ukebeløpet eller andre elementer i ordningen, men vil vurdere hvordan situasjonen utvikler seg framover, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Departementet har også ordningen med dagpenger for fiskere til vurdering. For denne ordningen gjøres det per nå ingen endringer, men departementet følger situasjonen nøye, og vil vurdere å justere ordningen ved behov.

Kan ramme ulikt

Fiskarlaget har under koronapandemien hatt en tett kontakt med departementet og Garantikassen for fiskere, som administrerer de sosiale ordningene for fiskerne som yrkesgruppe.

-Vi har vært tydelige på at det må gjøres tilpasninger for vår yrkesgruppe, til liks med de grepene som er tatt på andre samfunnsområder, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han sier Fiskarlaget på vegne av næringen derfor ikke kan være fornøyd med «bare» en utvidelse av garantiperiodene fra to til tre som eneste endring i ordningen:

-Fiskerinæringen er sesongpreget og har lokale variasjoner. Jeg kjøper ikke argument om at det har gått bra så langt i år. Å henvise til totalbildet i næringa gir ikke mening. Økt minstelott er ikke et tiltak som skal eller kan hjelpe hele næringa, men de få som er eller kan bli rammet av at et lokalt eller begrenset marked rammes av koronakrisen, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har bedt om en økning i ukesatsen i minstelotten fra 2 550 kroner til 7 500 kroner. Minstelott kan utløses når en fisker i gjennomsnitt har mindre enn 2 550 kroner i ukelott i løpet av en periode på fire måneder. 

Forventer dagpenger

Kjell Ingebrigtsen sier han nå har forventer om at dagpengeordningen, som fremdeles utredes, skal tilpasses worst-case, som er mottaksstopp.

-Ja, nå forventer jeg at det tas høyde for at en leveringsstopp utløser dagpenger for fiskerne. Vår klare forventning er at en næring som vår, definert som samfunnskritisk virke, også omfattes av dagpengeordningen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fakta om garantilott:

Formålet med ordningen med garantilott er at fisker skal være sikret en minsteinntekt når en driver fiske.

Garantiordningen gjelder fartøy som driver fiske og i situasjoner ved midlertidig driftsstans, deriblant ved ulønnsomt fiske, i reguleringsperioder, ved driftsstans som følge av at fiskemottakene grunnet markedssituasjonen ikke tar imot leveranser, og i tidsrom mellom turer/sesonger (også i forbindelse med vanlig vedlikehold av fartøy og utstyr).

Ordningen hadde tidligere stort omfang, men rammen har i senere år blitt mindre. De siste årene har ordningen hatt et omfang på i underkant av 1 million kroner. Rammen til ordningen i 2020 var 800 000 kroner, men i mars vedtok Stortinget regjeringens forslag om å øke rammen med ytterligere 5 mill. kroner.

Ordningen administreres av Garantikassen for fiskere.

Garantilottordningen er etter endringen innrettet som følger i 2020:

  • 3 garantiperioder: 02.01. - 30.04., 01.05 – 31.08 og 01.09. - 23.12.
  • Maksimalgaranti 13 uker.
  • Ukebeløp kr. 2.550.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.