Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-04-22 13:20
Arbeid med brukskollisjon
Vil sette ned utvalg
Arbeid med brukskollisjon
Kjell Ingebrigtsen under Lofotfiske
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag arbeider med å sette ned et utvalg med tanke på å tilrå løsninger som skal bidra til å redusere brukskollisjoner. De siste dagene har det vært flere oppslag knyttet til utfordringer mellom fartøy av ulik størrelse i Troms og Finnmark. 

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier det ved flere anledninger det siste året er meldt om utfordringer mellom ulike redskaper innenfor firemilsgrensen.

- Vi har hatt et arbeid knyttet til dette og legger nå opp en plan for å konkretisere saken, sier han.

Kjell Ingebrigtsen tok opp saken med fiskeri- og sjømatministeren i et møte i går, og drøftet også saken med Nærings- og fiskeridepartementet i dag.

- Vi i Fiskarlaget vil arbeide videre med saken, og vi tar sikte på at det settes ned et internt utvalg på vårt neste Landsstyremøte i mai. Utvalget vil ha en sammensetning som skal bidra til å ivareta alle sine muligheter.

Det er nå avklart at Landsstyremøtet i mai skal holdes som et dagsmøte med videokonferanse tirsdag 26. mai.

- Landsstyret har også tidligere vært innom denne typen vurderinger, og vi vil nå arbeide for at vi skal komme opp med forslag til varige løsninger og ikke bare eventuelle midlertidige eller lokale løsninger, sier han.

Hovedkonflikten knyttet til fiske nært land har gått på at alle skal gis muligheter på fiskefeltet. Dette kan i enkelte tilfeller medføre utfordringer, særlig for den minste flåten.

- Det aller beste ville jo være om alle kunne operere i et samarbeid. Det er likevel naturlig at vi som organisasjon trår til når saken nå tilsier det. Vi vil søke en konstruktiv prosess og gode avklarende løsninger som kan stå seg over tid, sier Kjell Ingebrigtsen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.