Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-04-14 15:10:00
Vil leie havgående fartøy
Opprenskningstoktet
Vil leie havgående fartøy
Liafjord har deltatt i opprenskningstoktet flere ganger
Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy over 50 meter til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Sør-Norge til Barentshavet. Svarfrist: 24. april

Fiskeridirektoratet gjennomfører årlige opprenskningstokt langs kysten der det soknes etter tapte fiskeredskaper.

Direktoratet opplyser at et stort antall fartøy oppfyller vilkårene som stilles for et mest mulig effektivt tokt. Det er beregnet oppstart på oppdraget i uke 33/34 og med varighet på om lag 40 døgn.

For fullstendig utlysning, henvises det til Doffin-referansen 2020-395126.                                      

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest kl.12.00, den 24. april 2020.  

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.