Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-04-01 11:30:00
Presiseringer om utlendinger
I samfunnskritisk næring
Presiseringer om utlendinger
Arbeid med sild på feltet
Foto: Kjell Ingebrigtsen

Det er gjort justeringer og presiseringer i forskriftene som regulerer utenlandsk arbeidskraft i Norge. Fiskarlaget er blant organisasjonene i arbeidslivet som har bedt om tilpasninger.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som nå har gjort endringer i den såkalte bortvisningsforskriften. Se hele forskriften hos departementet (ekstern link).

Kort oppsummert er det gitt unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner (formulert som «..utlendingen er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 6 i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet»), samt for EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft. 

Rundskrivet angir at med «næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft», menes landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, petroleumsnæringen, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett.

Vi legger her også ved link til HOD - Helse- og omsorgsdepartementets veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19. HOD gjør i veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes.

Veilederen gir også anbefalinger for hvordan eventuelle kommunale vedtak bør utformes ut fra dagens situasjon.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.