Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2019-10-08 12:30
Tydelig til Solberg
Møtte statsministeren
Tydelig til Solberg
Kjell Ingebrigtsen utenfor statsministerens kontor
FOTO: Otto Gregussen

Fiskarlaget ga både ros og konstruktiv kritikk til statsministeren da hun i dag inviterte til kontaktmøte med partene i arbeidslivet. Fiskarlagets krav om en stortingsmelding for arealbruk på havet ble nok en gang tatt opp.

Norges Fiskarlag var representert ved leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen da statsminister Erna Solberg ønsket velkommen til «Statsministerens kontaktutvalg » på sitt kontor. Forumet ble etablert i 1962, og har siden vært et fast årlig møtepunkt for partene i arbeidslivet.

Det går godt

Fiskarlagets leder sier han vil være tydelig overfor de politiske miljøene om næringens betydning, både nå og i et historisk perspektiv. Ingebrigtsen sa også at det er behov for en stram og forutsigbar budsjettpolitikk.

- Regjeringens forslag til statsbudsjett er etter vår oppfatning et viktig bidrag til å sikre stabilitet og forutsigbarhet for næringa.

Miljøros

Norske fiskere er opptatt av å gjøre det som er mulig for å begrense eget miljøavtrykk, gjennom å effektivisere fisket og ved å fornye flåten.

- Norges Fiskarlag har merket seg omlegging av inndekningen på CO2-avgiften, og ser at den i stor grad er i tråd med næringens innspill. Vi ser imidlertid at det er behov for å se nærmere på hvordan dette slår ut for enkelte grupper fartøyer, påpekte Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget mener det er gledelig at regjeringen bevilger mer til å arbeide med marin forsøpling.

- Norges Fiskarlag er klar på det ansvaret vi alle har for miljøet, og vi må alle være oss bevisste våre ansvarsområder. Senere denne måneden er for øvrig Norge vertskap for «Our Ocean », en global konferanse som tar for seg utfordringene på klima- og miljøsiden.

Føringstilskudd og velferd

Ingebrigtsen viste til at særlig de minste fartøyene og de minste kystsamfunnene blir skadelidende om ikke føringstilskuddet tas inn igjen i budsjettet.

Også det foreslåtte kuttet til velferden ble tatt opp. Han påpekte overfor statsministeren at tilskuddet er en liten post som har betydd mye for mange fiskere.

- Dette gjelder for alle fiskere, ikke bare de som er medlemmer i Fiskarlaget, sa han.

Handel, vind og kvoter

Kjell Ingebrigtsen var også tydelig på at sjømatnæringen er svært tilfreds med at handelspolitikk står høyt på regjeringens agenda. Samtidig gjentok han hvor viktig det er med en samlet plan for hvordan havrommet i framtida skal deles mellom alle de som har interesser for å drive næringsvirksomhet i havet eller på havbunnen.

Kjell Ingebrigtsen mener det ikke må bli slik at et problem på land blir løst ved å forflytte det til havet.

- Det vil derfor være av stor viktighet at vårt forslag til regjeringen om at det blir utarbeidet en egen Stortingsmelding for arealbruken av havet må få stor prioritet, sa han.

Norges Fiskarlag valgte å avslutte sitt innlegg med den kanskje viktigste saken for næringen på mange år-“ kvotemeldingen. Rammeverket for næringen er svært komplisert. Da regjeringen startet arbeidet med et enklere kvotesystem var regjeringen tydelig på at det skulle bli fornying, forenkling og forbedring.

- Jeg viste til at landsmøtet i Norges Fiskarlag 30. €“31. oktober kommer med sin tilrådning i forhold til kvotemeldingen. Og avsluttet med å si at hvis løsningen ikke avhjelper et problem, så vil løsningen i seg selv bli det nye problemet.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.