Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2019-10-15 12:10
Otto møtte politikerne
Statsbudsjettet 2020
Otto møtte politikerne
Otto Gregussen (t.h.) under sitt innspill til Næringskomiteen. Vi var representert sammen med en rekke samfunnsaktører, som LO med LO-sekretær Are Tomasgard (nærmest Gregussen).
Foto: Stortinget

Norges Fiskarlag møtte i dag Næringskomiteen i Stortinget for å bidra til å få blant annet føringstilskudd og velferdstilskudd tilbake på statsbudsjettet for 2020.

Fiskarlaget har uttrykt at vi er positive til hovedlinjene i forslaget til Statsbudsjett for 2020.

- Samtidig er vi forundret over forslag til kutt på områder i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for det neste året. Jeg bidro til å dra opp disse momentene i vårt innspill til komiteen, sier generalsekretær Otto Gregussen som representerte Fiskarlaget i høringen.

Velferden

Regjeringen har foreslått å ta bort tilskuddet til drift av velferdsstasjoner for fiskerne.

Med disse midlene, i tillegg til næringens egenfinansiering, driver Fiskarlaget i 2019 i alt 24 velferdsstasjoner. Dette er et tilbud for alle fiskere i Norge, og benyttes i hovedsak av den mindre og mellomstore kystfiskeflåten.

Norges Fiskarlag ba i høringen om at det også i budsjettet for 2020 avsettes 2,5 millioner kroner til formålet.

Næringstiltak

- Vi mener det ikke er en bærekraftig løsning når regjeringen har valgt å ta føringstilskudd ut av sitt forslag, sa Gregussen.

Han presiserte overfor næringspolitikerne at tilskudd til føring av fisk ikke er et tilskudd til fiskerne, men til de samfunn hvor fiskeriaktiviteten er så liten at det ikke gir grunnlag for eget fiskemottak på rent kommersielle vilkår.

Formålet med denne posten i budsjettet har blant annet å legge til rette for en variert flåte og desentralisert mottaksstruktur langs kysten.

Gregussen var også innom hvor viktig det er med selfangststøtte for å opprettholde en minimumsaktivitet i norsk selfangstnæring. Fiskarlaget mener politikerne må legge til rette for at to til fire fartøy kan være aktive, og tilrår at budsjettposten som omhandler næringstiltak økes til åtte millioner kroner.

CO2

Fiskarlaget påpekte også at vi mener regjeringen har brutt med forutsetningen til et partssammensatt utvalg når det gjelder CO2-avgift.

Otto Gregussen uttalte at Fiskarlaget er tilfreds med at kompenserende tiltak er dratt inn som en del av forslaget om økt CO2-avgift for fiskeflåten.

Fiskarlaget mener imidlertid at regjeringen bryter med forutsetningen til utvalget, når en allerede ved etableringen uttaler at kompensasjonsordningen skal fases ut over tid.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.