Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2019-10-17 14:30
Makrellkvote på 922 000 tonn
Enighet i London
Makrellkvote på 922 000 tonn
Notfiske med Kings Bay
Foto: Scanfishphoto

Makrellkvoten økes med 40 prosent for 2020 og blir totalt på 922 000 tonn. Det er klart etter at kyststatene torsdag har blitt enige om en avtale om fordeling.

Kyststatene er enige om å fastsette kvoten for makrell til 922 000 tonn i 2020. Det innebærer en kvoteøkning på omlag 40 prosent for norske fiskere neste år, og er i tråd med Fiskarlaget sin anbefaling. Partene i avtalen er EU, Færøyene og Norge.

Det er avsatt 15,6 prosent til de nasjonene som ikke er del av avtalen, noe som er i tråd med tidligere års avsetning. Adgangen i hverandres økonomiske soner blir som i år, med mindre det blir en hard Brexit.

Island, Russland og Grønland står fortsatt utenfor avtalen.

Norges Fiskarlag var i forhandlingene representert ved 2. nestleder Kåre Heggebø, Jonny Berfjord og Audun Maråk.

Detaljene

Kvoten for 2019 er på 653 438 tonn. ICES sin gjennomgang av makrellrådgivingen har redusert usikkerhet og styrker rådgivningen, påpeker departementet i sin omtale av avtalen.

Totalkvoten blir fordelt i henhold til rammeavtalen fra 2014. Dette gir en kvote på 207 551 tonn til Norge, 116 188 tonn til Færøyane og 454 482 tonn til EU.

Endelig kvote for norske fartøy vil først bli klar når fisket i år er ferdig, og det er klart om det blir overføringer fra 2019 til 2020.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.