Kalender

Hva skjer

20-10-2021

Møtet holdes i LS-sal i Trondheim

21-10-2021

FHF melder at hvitfisk-konferansen i Tromsø vil ha samme rammer som tidligere, det vil være kort, kompakt, effektivt og matnyttig. Fokus vil være på viktige problemstillinger og FoU-aktiviteter og konkrete resultater.

Seminar inkludert lunsj er gratis.

Det vil også være mulig å se konferansen digitalt hos FHF.

  • Sted: The Edge, Tromsø – 21. oktober 0830-1130.

Meld deg på FHFs hvitfiskseminar her

21-10-2021

En marinbiolog, en sjømatutsending og en MSC-ekspert er noen av dem du møter på Sjømatrådets torskefiskkonferanse 21. oktober. I tillegg vil temaet rekruttering av kvinner til fiskerinæringen bli løftet frem. 

Se hele programmet og meld deg på #Torskefisk2021 her!

25-10-2021

Mannskapsseksjonen har valg til Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg i valgområdene Nord, Nordland, Midt-Norge, Møre og Romsdal og Sør. Mandag 25. oktober.

Valgene til nytt Hovedforhandlingsutvalg (HU) i tariffseksjonen gjennomføres som teamsmøter mandag 25. oktober 2021:

-              Region Nord klokken 18.00 – 18.30.

-              Region Nordland klokken 18.30 – 19.00.

-              Region Midt-Norge klokken 19.00 – 19.30.

-              Region Møre og Romsdal klokken 19.30 – 20.00.

-              Region Sør klokken 20.00 -20.30.

Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg (HU) er Mannskapsseksjonens øverste organ. HU består av ni tillitsvalgte fra Fiskarlagets syv regioner og har ansvaret for Mannskapsseksjonens virksomhet. HU har blant annet ansvaret for våre vedtekter, budsjett, regnskap og å trekke opp retningslinjer for Arbeidsutvalget sitt mandat og virksomhet. I tillegg er det HU som må godkjenne alle forhandlingsresultater og avtaler for at disse skal bli gyldige for våre medlemmer.

Fra valgkretsene skal det velges en representant og tre vararepresentanter for en periode på fire år; perioden 2022 – 2025. Vararepresentantene inngår i en felles varamannsliste for alle de faste representantene.

Det er Mannskapsseksjonens medlemmer i de ulike valgområdene som foreslår og velger sine tillitsvalgte.

Mannskapsseksjonen vil sende ut epost til alle registrerte medlemmer i de aktuelle valgområdene. Mannskapsmedlemmer som ikke mottar epost, bes de ta kontakt med Mannskapsseksjonen.

De som deltar i valget og de som stiller til valg, må tilfredsstille kravene til valgbarhet. Dette innebærer i hovedsak følgende:

-              må ha gyldig medlemskap i Norges Fiskarlag

-              må være ansatt fisker

-              fast ansatt mannskap er valgbare selv om de driver egen båt på friturer

-              kan ikke være medeiere i fiskefartøy med ansatt mannskap

I tillegg gjelder:

-              Ingen kan førstegangsvelges eller delta i valget før de har vært gyldig medlem av Mannskapsseksjonen i minimum ett år.

-              Man kan ikke førstegangsvelges som fast representant etter fylte 70 år.

-              Man er ikke lenger valgbar når man kommer til å fylle 72 år før vervet tiltres.

  • For ev kontakt/avklaringer mv: Daglig leder Audun Stautland i MSS – 406 28 883
02-11-2021

Forberendede møte før landsmøtet 3.-4. nov

03-11-2021

Landsmøtet 2021 holdes 3.-4. november i Trondheim.

Landsstyret har i mai bestemt at møtet holdes etyter etter en hybrid modell. Det legges opp til at primært delegater og andre fra organisasjonen sitter i salen, mens øvrige deltagere inviteres inn via en digital løsning.

Landsstyret skisserer at Fiskarlagets tillitsvalgte, administrasjon og innledere, samt noen gjester fra forvaltningen kan delta fysisk – mens det tilrettelegges for at øvrige deltagere kan følge møtet digitalt.

Les detaljer i denne omtalen av vedtaket

09-11-2021

Fiskeridirektoratets reguleringsmøte avholdes i Bergen 9. -10. november. 

24-11-2021

Årsmøtet i Fiskebåt Nord holdes på Radisson Blue, Tromsø, 24. -25. november.

Mer informasjon med dagsorden/program vil komme nærmere årsmøtedato.

02-12-2021

I anledning Båteierseksjonens 50-årsjubileum inviterer inviteres seksjonens medlemsrederi til et interessant og forhåpentligvis både hyggelig og lærerikt seminar på Scandic Nidelven i Trondheim 2.–3. desember. 

Gå hit for mer info og påmelding: https://www.fiskarlaget.no/component/fabrik/details/5/2605?itemid=110 

10-12-2021

Møtet holdes som et dagsmøte.

Møtetid er tentativ pr juni 2021. Oppdatering vil komme nærmere møtedato

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.