Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.05.2015

Nytt sildeinitiativ

Oppfølging etter HI-møte

Fiskarlaget og Fiskebåt engasjerer nå havforskeren Dankert Skagen til å følge opp forskningen på nvg-sild. Han vil delta i benchmar-arbeidet på nvg-sild i 2015 og 2016.

Skagen har sittet sentralt i ICES, Det internasjonale havforskningsrådet, når det gjelder bestandsestimering, han har legitimitet i ICES og blir hørt i miljøet. I tillegg har Fiskebåt og pelagisk næring i EU benyttet seg av hans kompetanse tidligere, både hver for seg og i fellesskap.

-Skagen har blant annet utført arbeid for Fiskebåt knyttet til å identifisere mangler ved eksisterende bestandsforskning og forvaltningsstrategier og i FHF-rapporten om hvilke felt innen ressursforskningen som bør prioriteres, en rapport som Fiskebåt tok initiativet til, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

Maråk sier at møtet med Havforskningsinstituttet (HI) i går var konstruktivt og preget av åpenhet. Fiskarlaget og HI hadde en god diskusjon om framtidige mål for ressursforskningen. HI opplyste på møtet at de har satt inn ekstra ressurser for å evaluere eksisterende data på norsk vårgytende sild.

-Vi ønsker selvsagt at arbeidet skulle vært ferdig i dag, men av erfaring vet vi at endringer knyttet til kvoterådgivningen tar tid, med mindre konkrete feil avdekkes. Næringen har likefullt et klart mål: -Bedre kunnskap og å høste den avkastningen den enkelte bestand gir grunnlag for, ikke mer og ikke mindre, sier Audun Maråk.

I gårsdagens møte med HI deltok Fiskarlaget med ledertrioen, samt Audun Maråk og Jan Henrik Sandberg fra administrasjonen i Fiskebåt og Fiskarlaget.