Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.09.2022

Nytt seilingsmønster

Måløybrua

Seilingsmønsteret ved Måløybrua blir endret fra 14. september og ut året. Det er arbeid på brua som medfører at vestre løp blir helt stengt i den aktuelle perioden.

Kystverket melder at Statens vegvesen skal bygge en barriere mot skipspåkjørsel ved Måløybruas midtre bropilar.

Vestre seilingsløp under Måløybrua vil derfor være stengt i hele anleggsperioden. All sjøtrafikk, både nordgående og sørgående, skal bruke østre seilingsløp.

  • Tidsrom for stengning av vestre seilingsløp er 14. september 2022 kl. 20:00 til 31. desember 2022 kl. 23:59 (GMT+1).

Kinn sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) vil overvåke og regulere skipstrafikk over 24 meter – i samsvar med § 13 i havne- og farvannsloven. Kinn VTS har VHF arbeidskanal 18.

I tillegg blir det døgnkontinuerlig vakthold (Holberg Shipping) med lyttevakt og vaktbåten M/S Skalmen for alle sjøfarende.

  • Telefon: +47 919 08 552
  • Radio: VHF kanal 16 (bruk «brovakt Måløy» ved oppkalling)

I farleden vil det pågå undervannsarbeid med dykkere i vannet, utdyping med graving, sprenging og støping av fundament.

Sjøfarende som planlegger seilas under Måløybrua oppfordres til å:

  • sette seg godt inn i endringene før seilas
  • ta kontakt med vakt på VHF kanal 16 ca. 10 minutter før passering for å informere om planlagt rute
  • lytte aktivt på VHF kanal 16
  • vise stor aktsomhet under seilasen

Ved spørsmål, ta kontakt med brovakta på telefon +47 919 08 552 eller VHF kanal 16.