Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.05.2021

Nytt om landingsmønster

Torsk, sei og hyse

Nofima har gjort ny kartlegging av landingsmønster av torsk, sei og hyse. Denne typen materiale er ment å vise og gi næring og myndigheter løsninger for økt effektivitet og lønnsomhet.

Det har over tid vært gjort denne typen kartlegginger. Denne rapporten presenterer landinger av bunnfisk i Norge fordelt på torsk, hyse og sei samt andre kategorier bunnfisk og krepsdyr for årene 2017 til 2019. Landingene er fordelt på fersk eller fryst, geografisk etter Norges Råfisklags inndeling i soner, på fartøystørrelse og på redskap.

Det presenteres også eksportstatistikk for årene 1992?2019 for torsk, hyse og sei.

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering – har vurdert at det er viktig å få f?ram fakta om landingsmønsteret for torsk, sei og hyse gjennom året i Norge. Det er dokumentasjon som er viktig for sentrale og lokale myndigheter, for næringsorganisasjonene og for de enkelte aktører, både i flåten og industrien.

Omfattende materiale

Det er gjort kartlegging på de enkelte fartøystørrelser og for de enkelte redskapstyper.

Den finnes en separat kartlegging for hvert lokalt landingsområde, hvilket gjør at det er et omfattende materiale.

Det gjør også at den blir konkret og nyttig for den enkelte og ikke minst på lokalt nivå.
Og det er lett tilgjengelig; man finner en separat presentasjon for hvert landingsområde der all informasjon ligger.

Viktig oversikt

Oversikten gir fakta om landingsmønsteret for torsk, sei og hyse gjennom året i Norge. Sentrale faktorer er fersk versus fryst og landinger i Nord-Norge kontra resten av landet.

Videre er det nyttig å gjøre en sammenstilling av eksportverdier på ulike produkter, omregnet til sløyd, hodekappet fisk basert på omregningsfaktor. Dette gir mulighet til å vise hvordan prisene varierer, og man kan sammenligne ulike anvendelser for de mest aktuelle hvitfiskproduktene.

Videre vil en sammenstilling av eksportverdier på ulike produkter gi mulighet til å vise hvordan prisene varierer, slik at man kan sammenligne ulike anvendelser for de mest aktuelle hvitfiskproduktene.

Du finner informasjon om prosjektet og alle presentasjoner og rapporter her.