Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.11.2015

Nytt kvoteregister

Kommer i 2017

Fiskeridirektoratet presenterte onsdag skissen til det nye kvoteregisteret. Presentasjonen ble gitt på første dag av reguleringsmøtet. Det nye registeret skal vise kvote og restkvote på fartøynivå til enhver tid, opplyser direktoratet.

– Det nye registeret blir koblet opp mot ulike systemer i Fiskeridirektoratet, ikke minst det nye kontroll- og tilsynsverktøyet Saga, som er under utarbeiding. Vi skal få et register som er fleksibelt og enkelt for brukerne, samtidig som det skal redusere behovet for manuelle operasjoner i forvaltningen, sier IT-direktør Bjørn Arvid Sætren i Fiskeridirektoratet.

Mange særordninger

Dagens kvoteregister er overmodent for utskifting og er ikke konstruert for å kunne fange opp alle de særordninger som dagens kvotesystem består av.

– Mange av de spesielle kvoteordningene er kommet som et resultat av ønsker fra næringen. Dagens kvoteregister har problemer med å fange opp disse og det medfører en mer komplisert forvaltning. Når et nytt kvoteregister er på plass vil det være tilpasset både dagens system og framtidige ordninger, sier Sætren.

Det finnes i dag 13 ulike kvotetyper mot tre i 2000. Den største biten er naturlig nok et fartøys ordinære kvote, men så kommer en rekke særkvoter i tillegg og alle disse må tilpasses registeret slik at sluttsummen blir riktig.

I tillegg vil et fleksibelt regelverket knyttet til deltaking i fisket, som for eksempel utskifting av fartøy, splitting av kvoter og leiekvoter, komplisere det ytterligere.

Fiskeridirektoratet mener at det er viktig å få på plass et nytt kvoteregister som dekker eksisterende ordninger før en innfører kvotefleksibilitet på fartøynivå.

NVG-pilot

Rammen for et nytt register er i ferd med å bli klart. Deretter skal de forskjellige fiskeslagene inn, først NVG-sild som en pilot, og så de ulike andre fiskeslagene og andre parameter etter hvert.

– Registeret blir tilgjengelig i en offentlig versjon på Fiskeridirektoratets nettsider, men også i en mer utvidet form via en påloggingsordning på nettsidene våre for fiskerne, sier Sætren.

Det nye kvoteregisteret vil bestå av fire ulike deler: et kontosystem, en kvotegenerator, en kvotestatus og et kvoteavregningssystem. Målet er å ha et nytt kvoteregister på plass i løpet av 2017.