Fiskarlaget Nyheter

04-05-2022
Fiskeridirektoratet har opphevet et vedtak fra sin avdeling i Nordland om administrativ inndragning av fangstverdi på nær en halv million kroner. Reder Bjørn-Hugo Bendiksen er lettet etter avgjørelsen.
04-05-2022
Norge eksporterte sjømat for 11,3 milliarder kroner i april. Det er en økning på 2,8 milliarder kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med april i fjor.
03-05-2022
Fiskarlaget har denne uka hatt et nytt møte med departementet sammen med Norske sjølaksefiskere. Vi har vært tydelig på kravet om en bedre prosess, og er nå lovet ytterligere dialog med myndighetene om åpning for et sjølaksefiske.
03-05-2022
Equinor informerer om at det fra mai til oktober vil bli marine aktiviteter på Johan Castberg-feltet. Dette vil både gjelde rørledninger og området ved selve produksjonsstedet.
03-05-2022
Norges Fiskarlag har hatt et statusmøte om råtnetrådsaken med Fiskeridirektoratet. Det vil i løpet av kort tid komme reviderte monteringsbeskrivelser knyttet til både teiner for sjøkreps og taskekrabbe.
02-05-2022
Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett større fartøy i omlag 40 døgn til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Vestlandet til Barentshavet. Planlagt oppstart er i august.
02-05-2022
Det må på plass mer kunnskap før det åpnes for kommersiell tarehøsting på Helgeland. Det svarer Nordland Fylkes Fiskarlag i en høring til Fiskeridirektoratet.
02-05-2022
Fra i år av justeres ungdomsfiskeordningen slik at ungdommene får fiske fram til skolestart. Ordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.