Fiskarlaget Nyheter

27-01-2023
Regjeringen overdriver mulighetene for ny næring på havbunnen, og ser bort fra ulemper. Norges Fiskarlag mener konsekvensutredningen om havbunnsmineraler har en betydelig «slagside», skriver vi i vårt høringssvar.
25-01-2023
Det norske fisket etter snabeluer og blåkveite er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri.
25-01-2023
Fiskeridirektoratet viderefører også i 2023 dispensasjonsordningen fra samtidighetskravet i forskriften om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).
24-01-2023
Denne uken er 11 kvinner og menn fra hele landet samlet i Fiskarlagets Landsstyresal for å bli oppdatert på enkeltsaker og fagområder organisasjonen arbeider med.
24-01-2023
Fiskeridirektoratet varsler høy tilstedeværelse under årets skreifiske. I en melding opplyses det at flere lag med inspektører vil ha utvidet arbeidstid i perioden.
24-01-2023
Landsstyret har gitt Norges Fiskarlags innspill i høringen om lokal regulering av Lofotfisket i 2023. Vi har i vårt svar tatt forbehold om å komme tilbake i løpet av sesongen om det viser seg å oppstå utilsiktede problemer som betinger behov for justeringer av reguleringene.
20-01-2023
Landsstyret ble denne uken utfordret om seksuell trakassering under sitt styremøte. -Det var både utfordrende og interessant å gjennomføre, sier leder Kåre Heggebø – som fikk skryt fra Likestillingsombudet.
20-01-2023
Det viktigste er nå å få avklart hovedrammene for tilbakefallet av eksisterende strukturkvoter. Dette er en essens i Norges Fiskarlags høringssvar i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets nye alternative modell for strukturgevinstfordeling.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.