Fiskarlaget Nyheter

27-01-2021
Norges Fiskarlag er overrasket over grepene rundt halvering av agnkvotene og har også bedt om at agnkvoteordningen videreføres som den er.
27-01-2021
Fiskeridirektoratet er bedt om å gjøre en snarlig evaluering av om pingerne fungerer i fiskeriene i Vestfjorden. Landsstyret mener kravet om innføring av akustiske varslere må settes på vent til saken er avklart.
27-01-2021
«Nye marine miljøtiltak må prioritere næring framfor fritid». Dette er overskriften i kronikken fra lokallagslederne i Agder. Initiativ for fiskebestandene i og rundt Raet nasjonalpark støttes, men har svakheter og vil true arbeidsplasser og verdiskaping, skriver lokallagslederne i denne kronikken.
26-01-2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag har gitt høringsinnspill om ny lengdegrense i kystflåten og mener målsetningene om forenkling, stabilitet og forutsigbarhet ikke oppfylles etter Stortingets behandling av kvotemeldingen. Det kreves blant annet at hjemfall avklares før det tas stilling til lengdegrense.
25-01-2021
-Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag i en sak der vi har arbeidet tett mot statsråden og departementet over lang tid. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at det mandag kveld ble klart at nye krav i leppefisket utsettes og skal arbeides mer med.
25-01-2021
Fiskeriinteressene har vunnet frem etter en klage på kommunal saksbehandling i Nordland. -Vi er fornøyd med å ha fått medhold og dette er en prinsipielt viktig sak, sier saksbehandler Elisabeth Karlsen.
25-01-2021
Makrell er den største bidragsyteren til et rekordår for Sildelaget i 2020. De endelige tallene viser at sild og tobis hjalp godt til da omsetningen i fjor passerte ti milliarder kroner.
22-01-2021
Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag har bestemt at det skal holdes felles årsmøte for de to regionlagene i Norges Fiskarlag til høsten. Møtet holdes i Oslo-området i september.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.