Fiskarlaget Nyheter

29-01-2021
Norges Råfisklag bevilger to millioner kroner for å styrke markedsføringen av skrei i regi av Norges sjømatråd. Fra før er det kjent at Norges Sildesalgslag bevilger en million kroner i ekstra støtte til Sjømatrådets arbeid i markedsføring av pelagisk fisk i 2021.
29-01-2021
Fiskerlaget Sør og Kjell Ingebrigtsen møtte fredag fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen for å kommentere faglig rapport- og anbefalte reguleringstiltak fra prosjektet «Krafttak for kysttorsken» i Oslofjorden.
29-01-2021
Norsk Villfisk har vedtatt å gi en støtte på 200 000 kroner hvert år de tre neste årene til et internasjonalt standardiseringsprosjekt i ISO for avfallsreduksjon og avfallshåndtering om bord på fiskefartøy. Initiativet til standarden kommer fra Norges Fiskarlag.
28-01-2021
-Regjeringens strenge innreiseregler kan stoppe hele Lofotsesongen og bidra til at kystfiskerne får ødelagt hele sin sesong. Kystflåten må ta torsken når den er ved land. Hvis landindustrien ikke har folk til å ta mot fisken stopper alt. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.
28-01-2021
Norges Fiskarlag har på eget initiativ fremmet innspill til utøvelsesforskriften. Revisjonen av forskriften har dratt ut i tid og det er derfor helt nødvendige innspill vi nå kommer med og synliggjør behov for avklaringer på.
28-01-2021
Havforskerne har i en oppdatert støyrapport frarådet at det gjøres seismiske undersøkelser ved gyteområder for torsk. Rapporten gir oppdatert kunnskap for seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og sprengningsarbeider i sjø.
27-01-2021
Norges Fiskarlag deltok onsdag sammen med Pelagisk Forening og Norges Kystfiskarlag i møte med statsråden om de nye rapporteringskravene knyttet til fiskeflåtenes aktivitet. Landsstyret gjorde også vedtak i saken mandag denne uka.
27-01-2021
Denne uka sender Norges Fiskarlag ut medlemskontingenten. Et flertall av våre medlemmer betaler nå via eFaktura. Den som ønsker det kan også betale på Vipps. Kontingenten er den samme som i 2020.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.