Fiskarlaget Nyheter

04-02-2021
Fiskarlaget har torsdag tatt nye runder med myndighetene etter at håndhevelse av landingsforskriften har blitt tema i sesongfisket.
04-02-2021
Norges Fiskarlag mener det er helt nødvendig å rapportere hvor mye lusemidler som slippes ut, og når dette gjøres. Hvis ikke vil vi aldri få god nok kunnskap om effekten dette har på krepsdyrbestandene og det marine miljøet. Også forskerne synes å støtte dette kravet.
03-02-2021
-Fiskeri- og sjømatministeren bommer og snakker mot bedre vitende i Stortinget. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at statsråden tirsdag hevdet at Fiskarlaget er uklar om Kvotemeldingen.
03-02-2021
For å bidra til å redusere problemer både på fiskemottakene og ute i markedene som følge av koronasituasjonen, blir det nå mulig å overføre inntil ti prosent av torskekvoten til neste år.
03-02-2021
Norge eksporterte sjømat for 8,1 milliarder kroner i januar. Det er en nedgang på 1,6 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Koronarestriksjoner og helt eller delvis stengte restauranter pekes på som forklaringen til verdinedgangen.
02-02-2021
Fiskerimyndighetene varsler storkontroll i årets vinterfiske. Det varsles kontrollinnsats som involverer flere myndighetsledd. Næringsorganisasjonene støtter kontrolltiltakene.
02-02-2021
Fiskeridirektoratet offentliggjør nå data om elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy. Offentliggjøring av data knyttet til fiskeriaktivitet er et ledd i å tilgjengeliggjøre miljødata fra fiskerisektoren.
29-01-2021
Norges Fiskarlag har denne uka gjort vedtak om og påpekt en rekke uheldige konsekvenser knyttet til Stortingsvedtaket om kvotemeldingen. Vedtaket er fulgt opp med en henvendelse til alle parti på Stortinget.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.