Fiskarlaget Nyheter

03-03-2021
Fiskarlaget ber myndighetene utsette krav om råtnetråd i leppefisket til 2022. Vi mener tykkelsen på «råtnetråden» må økes, og være på minimum 3 millimeter og at 2021 må brukes til testing av en hensiktsmessig tråd.
03-03-2021
Norge eksporterte sjømat for 8,7 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 482 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Dermed fortsetter trenden fra januar med en fallende sjømateksport.
01-03-2021
Det gjenstår fortsatt mye arbeid før en ny norsk bærekraftstandard (NRFM) kan tas i bruk. Men forskeren som har ledet arbeidet med å lage det utkastet som nå foreligger, har tro på at en ny standard vil bli ferdigstilt og tatt i bruk.
01-03-2021
Fiskeridirektoratet ønsker å leie fartøy for å overvåke fiskefelt. Det søkes etter reketråler, seinotfartøy og et snurrevadfartøy.
01-03-2021
Fartøy som ønsker å delta i årets fangst av vågehval må sende skriftlig søknad til Fiskeridirektoratet region Nordland. Påmelding til årets kurs er også åpnet. 
01-03-2021
Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2021, kan nå søke om tilskudd. Søknadsfristen er 5. mars.
25-02-2021
Fiskeri- og sjømatministeren har nå bedt EU og Storbritannia om bedre framdrift i forhandlingene om de tosidige fiskeriavtalene før den tresidige avtalen mellom de tre partene eventuelt signeres. Fiskarlaget støtter våre myndigheter, og er samtidig litt utålmodig nå.
24-02-2021
Mattilsynet forlenger dispensasjonen for henging av fisk med hode til tørrfisk og innfrysing av notsei som følge av koronapandemien.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.