Fiskarlaget Nyheter

14-07-2021
Så langt i år har 502 ungdommer meldt seg til den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2021, og det er fortsatt mulig å registrere seg som ungdomsfisker. I tillegg er det 158 påmeldte til den nye ordningen av fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen.
13-07-2021
Skal andelen kvinner i fiskeriene økes, må kultur og holdninger endres, viser en ny rapport om likestilling i fiskeriene.
09-07-2021
Fiskeridirektoratet har åpnet fjordlinjene for fiske etter makrell. Den midlertidige åpningen er en rask og viktig avklaring, sier Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.
09-07-2021
I Norges Fiskarlag vil vi i administrasjonen være tilgengelig på telefon gjennom hele sommeren. Ferieavviklingen skjer i hovedsak i juli og vi har derfor redusert bemanning. Vi ønsker deg en flott sommer!
09-07-2021
I første del av 2021 gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en spørreundersøkelse om maritim sikkerhet. Hele 7 500 skipsarbeidstakere på norske fartøy svarte på undersøkelsen, noe som gir et godt og bredt grunnlag for resultatene, som i hovedsak beskrives som positive.
09-07-2021
Staten har valgt å anke frifinnelsen av Leif Ulriksen fra Lagmannsretten, der han ble tilkjent fangstverdi og erstatning på mer enn 900 000 kroner. Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø påpeker i sitt anketilsvar til Høyesterett han mener norsk praksis tilsier at inndragning må ses på som straff.
08-07-2021
Sjøfartsdirektoratet advarer nå om at et betydelig antall fartøy bruker løfteinnretninger på feil måte ved å utsette løfteinnretningene for belastninger som de ikke er dimensjonert for.
08-07-2021
Fiskernes Ulykkeskasse (FU) har hatt møtet i sitt samarbeidsutvalg, tilsvarende årsmøte – og nytt styre er valgt. Alle fiskere kan motta støtte fra FU så lenge man har levert fangst gjennom et salgslag.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.