Fiskarlaget Nyheter

2022-11-17 16:00:00
Krever utsettelse
Elektronisk rapportering
Krever utsettelse
-Utsett innføringen av elektronisk rapportering (ERS) for fartøy under 11 meter.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag krever at myndighetene utsetter innføringen av elektronisk rapportering (ERS) for fartøy under 11 meter.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet torsdag 17. november påpeker vi at en utsettelse er nødvendig fordi rapporteringen fortsatt ikke er tilpasset drifts- og aktivitetsmønsteret i den mindre flåten, noe som reflekteres gjennom sterk og begrunnet misnøye i næringen.  

Forstå utfordringen

Myndighetene har så langt dessverre ikke vist tilstrekkelig vilje til å forstå hvordan hverdagen er for fiskere/enefiskere om bord på mindre fartøy som skal registrere og rapportere betydelig med informasjon digitalt under all slags vær- og driftsforhold.

Fiskarlaget har helt fra starten advart mot dette, og henstilt til at en må starte enkelt, og heller eventuelt legge på krav om mer registrering og rapportering dersom dette viser seg nødvendig og når fiskerne har fått mer erfaring og føler seg trygge og komfortable med systemet.

Vanskelig å etterleve

Slik denne saken nå står er det mange av våre medlemmer som uttrykker at det nye rapporteringssystemet ikke er mulig å etterleve, påpeker vi i brevet som du i sin helhet kan lese nedenfor.

Det er også et faresignal når våre medlemmer forteller at denne saken er i ferd med å ødelegge motivasjonen og trivselen med å være fisker på små båter og ha sjøen som arbeidsplass.

Norges Fiskarlag anser dette som svært alvorlig, og dette ligger bak når vi krever at våre politiske myndigheter utsetter den planlagte innføringen for nye fartøygrupper, under 11 meter, inntil videre.

Forenkling for 11-15

Vi forventer også at det gjøres forenklinger i rapporteringen for fartøyene mellom 11-15 meter, slik Fiskarlaget allerede har foreslått, og at det deretter foretas evaluering av erfaringer i denne gruppen før nye fartøygrupper omfattes av elektronisk rapportering.

Fiskarlaget mener at en forenklet rapportering fortsatt ivaretar kontrollformålet, samtidig som denne også vil gi forskning og forvaltning økt kunnskap om kystnære bestander.

Løpende dialog - nye moment

Norges Fiskarlag har hatt en omfattende og tett oppfølging av saken om sporing- og rapportering fra dag en.

Vi har deltatt i den løpende prosessen og hatt gjentatte møtepunkt med forvaltningen og politisk ledelse om saken.

Senest i dag 17. november har vi hatt et møte på administrativt nivå med Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi har i brevet bedt om et nytt møte om saken med politisk ledelse og allerede fått bekreftet at vi får et møte med statsråden om saken den 12. desember.

Medlemsmøte

Vi vil som et ledd i vårt videre arbeid og forberedelse til møte med fiskeri- og havministeren den 12. desember holde et digitalt medlemsmøte.

Dette webinaret blir trolig holdt mandag 28. november.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon og invitasjon om dette møtet når detaljene er på plass.

  • Brevet er tilgjengelig for våre medlemmer i medlems-appen. Inntil videre vil det ikke være mulig å publisere brevet på nettsiden som følge av en teknisk feil.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.