Fiskarlaget Nyheter

2022-09-20 11:30:00
Etablerer Biomarint forum
-Viktig arena
Etablerer Biomarint forum
Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Dette er en enormt viktig arena og et stort steg for fremtidig utvikling av Norges globale posisjon innen sjømatnæringen. Det sier leder Kåre Heggebø om dagens etablering av Biomarint forum.

Biomarint forum omfatter all næringsaktivitet og næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet.

Det nye forumet skal sørge for at vi drar maksimalt nytte av de mulighetene Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon.  

– Norge må innse hvilke muligheter vi har som verdensleder innenfor den biomarine næringen, og vi må ta vare på og bruke de unike mulighetene vi har her og nå. Vi er verdens nest største sjømatprodusent og i det ligger det en forpliktelse til å gjøre det beste vi kan for resten av verden i å utvikle vår ledende kompetanse og teknologi videre, sier Jørn Prangerød, daglig leder i forumet.   

Lanseringen av Biomarint forum gjøres i Sekretariatssalen hos LO tirsdag 20. september, hvor fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran står for den offisielle åpningen. 


Grønn omstilling 

Det er LO med forbundene NNN, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt som nå går sammen i Biomarint forum.

Sammen representerer disse organisasjonene det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og arbeidstakere, fiskere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.  

Med etableringen av forumet vil man i fellesskap på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobbe for å hente ut mer av mulighetene i havet, både når det gjelder å skape arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat. 

 – Sammen skal vi jobbe for å få økt forståelse og oppmerksomhet, og større gjennomslag for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen - gjennom økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge, sier Prangerød. 


Skal lettere føre felles politikk 

Målet med forumet er at man lettere kan føre felles politikk på vegne av organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden som er involvert i sjømatnæringen.  

NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik fullroser begge etableringen av forumet. 

– Norge er allerede en betydelig eksportør av sjømat, men vi både kan og må utvikle de biomarine næringene videre. Her kan vi bidra med ytterligere eksportverdier for landet, skape flere spennende og lønnsomme arbeidsplasser og til vår forpliktelse med å forsyne verden med trygg og sunn mat på en bærekraftig måte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.  

– Vi må snakke mer om Norges globale rolle som produsent av mat. Gjennom økt produksjon av sjømat kan vi bidra til en mer bærekraftig matproduksjon i en verden som etterspør sunn proteinrik mat – og dermed også yte til FNs bærekraftmål nr. 1., sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.   

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag mener etableringen av det nye samarbeidsforumet kan få svært stort betydning.

-Vi kan ha noen ulike interesser her og der, men vi er alle del av den samme verdikjeden. Den kjeden blir ikke sterkere enn det svakeste leddet, så vi må bygge lønnsomhet i alle ledd. Vi vil jobbe hardt for å lykkes med det både innad i næringen og forhåpentligvis også gjennom politisk dialog om framtidsrettede og forutsigbare rammebetingelser.   

-Vi har etablert Biomarint forum fordi vi mener vi kan få til mer sammen enn vi klarer hver for oss, understreker Heggebø.

For ytterligere informasjon, kontakt: Daglig leder, Jørn Prangerød: 922 33 897 – jp@biomarintforum.no

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.