Fiskarlaget Nyheter

2022-06-10 14:00:00
Alvorlig for fiskeflåten
Drivstoffkostnadene
Alvorlig for fiskeflåten
Sverre Johansen er generalsekretær i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-De økte drivstoffkostnadene er alvorlig for fiskeflåten. Dette poengterte generalsekretær Sverre Johansen da han på vegne av Fiskarlaget møtte i regjeringens kontaktutvalg.

Torsdag deltok Fiskarlagets generalsekretær Sverre Johansen på møtet i regjeringens kontaktutvalg, hvor partene i arbeidslivet deltar. Hovedtema for møtet var konsekvensene av krigen i Ukraina.

Se lenke til regjeringens egen omtale; Viktige innspill om konsekvensene av krigen - regjeringen.no

Tydelig om utfordringen

Overfor statsministeren og de andre statsrådene i møtet påpekte Sverre Johansen at økt usikkerhet, flaskehalser og forsinkelser i forsyningskjedene og eskalerende energi- og drivstoffpriser også preger fiskerinæringen.

-Også de globale matvareprisene har økt betydelig, men i mange fiskerier dekker ikke økte priser de økte kostnadene, poengterte han.

-De svært høye drivstoffprisene vi har fått som en konsekvens av krigen har medført en betydelig økning i driftskostnadene, og dette har satt enkelte fiskerier under et sterkt press. Dette gjelder særlig reketråling langs Skagerakkysten. Dette er det viktigste kystfisket i sør, med stor betydning for de lokale fiskemottakene. Kombinasjonen av høye bunkerspriser og dårlige fangstrater har medført at flåten i perioder har vært tvunget til å ligge stille, mannskap har blitt sagt opp og flere selskap har meldt oppbud, viste han til.

Mange deler av næringen har nytt godt av at også prisene på sjømat har gått opp.   

-Til tross for dette står deler av fiskerinæringa i en kritisk situasjon, og vi håper regjeringen vil komme oss i møte på de tiltakene vi har etterlyst – blant annet en justering av kompensasjonsordningen for CO2-avgiften for 2022 og driftsordninger som legger til rette for en mer effektiv gjennomføring av fiskeriene, sa generalsekretæren i møtet der alle partene i arbeidslivet sitter rundt samme bord.

Han viste også til at samarbeid med Russland er lagt på is, og at dette er en bekymringsfull konsekvens av krigen i Ukraina, siden fellesforvaltningen av bestandene i nord er av stor betydning for begge land.

-Regjeringen har samtidig varslet at de vil videreføre forsknings- og forvaltningssamarbeidet om de delte bestandene i Barentshavet, og dette er en vurdering Norges Fiskarlag støtter. Det er i vår egen interesse å sikre bærekraftig forvaltning i Barentshavet, avsluttet Johansen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.