Fiskarlaget Nyheter

2022-05-12 12:40:00
Kommer Fiskarlaget i møte
Om rapportering
Kommer Fiskarlaget i møte
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Vi har i lang tid diskutert hvordan nye krav om sporing og fangstrapportering for fiskefartøy under 15 meter skal utformes, og fiskeri- og havministeren fortjener honnør for at han på flere punkter har lyttet til Norges Fiskarlag, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

I forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett forslår regjeringen å opprette en tilskuddsordning for fiskebåter under 15 meter. Ordningen skal dekke deler av kostnaden til utstyr i forbindelse med at nye krav til rapportering trer i kraft.

– Installasjon av utstyr for sporing og rapportering kan utgjøre en betydelig kostnad for små fartøy, og vi mener det er riktig at staten bidrar økonomisk når et nytt kontrolltiltak skal fases inn for en så stor gruppe fiskefartøy, sier Heggebø.  

Staten vil bidra med 7000 kroner per fartøy, for å dekke deler av kostnaden ved innkjøp og installasjon av det tekniske utstyret som er nødvendig for å oppfylle de nye rapporteringskravene.

– Fiskarlaget har påpekt at forutsetningene for å rapportere er vesentlig annerledes for små fartøy, og det er positivt at kravene nå ser ut til å være bedre tilpasset denne fartøygruppen, sier Kåre Heggebø.

Rapportering fra den minste flåten kan bidra til å gi et bedre bilde av fiskeriaktiviteten i kystnære farvann, noe som ikke minst er viktig med tanke på annen aktivitet, eksempelvis vindkraft og havbruk. Utstyret som brukes bidrar også til økt sikkerhet om bord, og bedre kommunikasjonsmuligheter.

– Nye systemer krever tilvenning, og det er nødvendig med en innfasingsperiode. Vi forventer at Fiskeridirektoratet setter av tilstrekkelig kapasitet til å drive veiledning, og at regelverket håndheves fornuftig, sier han og påpeker at dette ses på som et kjernepunkt i forhold til å få den nye ordningen til å fungere best mulig.

De nye kravene for flåten mellom 11 og 15 meter trer i kraft allerede fra 1. juli.

– Det er kort tid til de nye kravene trer i kraft, og det kan derfor bli nødvendig med en viss utsettelse eller en overgangsperiode som følge av leveringstid for installasjon av nytt utstyr, påpeker Kåre Heggebø.

– Når det gjelder de aller minste båtene, så mener vi fortsatt at disse ikke bør omfattes av rapporteringskravene. Fartøy under 10 meter fases ikke inn i ordningen før i 2024, og det gir oss tid til å høste erfaringer fra de litt større fartøyene, sier han.

Fakta og frister:

  • Første juli 2022:             11–15 meter, 570 fartøy
  • Første januar 2023:       10–11 meter, 1 600 fartøy
  • Første januar 2024:        Under 10 meter, 2 200 fartøy

Les detaljene i regjeringens pressemelding her (ekstern lenke)

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.