Fiskarlaget Nyheter

2022-05-02 09:10:00
Kritisk til tareåpning
Nordland i høring
Kritisk til tareåpning
Tareskog
Havforskningsinstituttet, Erling Svensen

Det må på plass mer kunnskap før det åpnes for kommersiell tarehøsting på Helgeland. Det svarer Nordland Fylkes Fiskarlag i en høring til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har sendt ut forslag til forskrift for tarehøsting fra Vega til Trøndelag på høring. Nordland Fylkes Fiskarlag mener altså at det ikke er nok kunnskap om de økologiske effektene av taretråling i området, som har store kartlagte oppvekst- og beiteområder for en rekke arter, samt gyteområder for torsk og hyse.

Det foregår også fiske etter flere arter på grunt vann i området som kommer i konflikt med tarehøsting. 

Kyststrekket Vega til Trøndelagsgrensen ble åpnet for prøvehøsting i kommersiell skala i 2013, og det har blitt høstet intensivt i området mellom 2013 og 2017.

Tarenæringa er interessert i å få åpnet området for høsting ved fastsettelse av en høsteforskift, på lik linje med områder åpnet for høsting på Trøndelagskysten og sørover. 

Området det nå er snakk om ligger tett opp mot Horsvær naturreservat, der det foreligger forbud om taretråling. Det er ikke kartlagt hvordan sjøfuglen som lever i Horsvær bruker tareskogen som beiteområde, og Statsforvalteren mener det ikke foreligger nok kunnskap om den økologiske effekten av taretråling i området til at det er forsvarlig å vedta en høsteforskrift. 

Nordland Fylkes Fiskarlag har deltatt i en arbeidsgruppe ledet av Nordland Fylkeskommune for å komme fram til et forslag til forskrift, som skulle fungere som grunnlagsdokument for Fiskeridirektoratet.

I arbeidet har arbeidsgruppa, som bestod av regionale myndigheter, kommunene, representanter fra fiskeri- og tarenæringa, ikke klart å komme fram til en omforent innstilling. 

Det er Nordland Fylkes Fiskarlags klare mening at det, i tillegg til manglende kunnskap om konsekvensen taretråling i området vil få for sjøfugl, også er tatt lite hensyn til fiskeriinteresser i området i forlaget til forskrift, slik det nå foreligger.

Forholdet til kommunenes arealplaner med bestemmelser er heller ikke er vurdert og avklart, på tross av at dette er spilt inn fra flere hold i tidligere innspill. 

I forslaget slik det nå foreligger er det lite som tyder på at vårt bidrag i arbeidsgruppa og våre innspill har blitt vurdert og hensyntatt.

Nordland Fylkes Fiskarlag mener at det per i dag er flere viktige problemstillinger som ikke er tilstrekkelig avklart.

Nordland Fylkes Fiskarlag kan derfor ikke stille oss bak forslaget om forskrift til tarehøsting sør i Nordland, slik det nå foreligger.


• Les hele høringssvaret fra Nordland Fylkes Fiskarlag her:

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.