Fiskarlaget Nyheter

2021-10-22 07:55:00
Flere unge og kvinner
Fiskermanntallet
Flere unge og kvinner
Sisilie Skagen driver fiske ut fra hjemmehavn i Andøy
Skjermfoto fra NRK

Det var en økning på 60 helårsfiskere i fjor. Over halvparten av disse var kvinner. Antall unge helårsfiskere har også økt hvert år siden 2014, viser Fiskeridirektoratets offisielle statistikk om fiskermanntallet for 2020.

I 2014 var det 1 613 under 30 år som var registrert som helårsfiskere, mens det i 2020 var 2 021 i 2020, en økning på 25 prosent siden 2014.

Antall helårsfiskere har gått ned over tid, men andelen under 30 år er på samme nivå i 2020 som for 20 år siden, det vil si 21,3 prosent, melder direktoratet i en omtale.

Andelen under 30 år er høyest langs kysten fra Rogaland til Trøndelag. I Møre og Romsdal er 28 prosent av de registrerte helårsfiskerne under 30 år.  Det er for øvrig ikke registrert mange fiskere bosatt i Oslo, men nesten 26 prosent av dem (15 av 58) er under 30 år.

– Dette tyder på at fiskeflåten er en attraktiv arbeidsplass for unge, sier konstituert direktør ved statistikkavdelingen Anita Kjeilen Steinseide.

Fremdeles lav andel kvinnelige fiskere

Kvinneandelen blant registrerte helårsfiskere er fremdeles lav. Av totalt 9 491 fiskere er 360 kvinner. Men vel halvparten av nye helårsfiskere det siste året er kvinner. Av de 60 nye helårsfiskerne i 2020 var 31 kvinner.

Andelen kvinnelige fiskere under 30 år var på 28 prosent i 2020, det vil si at det er relativt sett flere unge blant kvinnelige fiskere enn blant deres mannlige kollegaer.

– Det er fremdeles svært skjev kjønnsbalanse blant norske fiskere. Utviklingen i 2020 er positiv, men det er for tidlig å si om dette er en trend som vil vedvare, sier Steinseide.

Flere tall finnes i Fiskeridirektoratets offisielle statistikk over fiskermanntallet. Tallene for 2020 er nå endelige.

Færre fiskefartøy

Endelige tall for fiskefartøy for 2020 er også tilgjengelig. Her viser statistikken en reduksjon i antall fartøy på 143 fra 2019 til 2020, det vil si fra 5 982 til 5 839. Det var nedgang i de fleste størrelsesgrupper, men nedgangen er størst for fartøy mindre enn 11 meter (fra 4 837 fartøy i 2019 til 4 705 i 2020).

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.