Fiskarlaget Nyheter

2021-09-29 14:00:00
Trude Knutsen med på laget
Ny medarbeider
Trude Knutsen med på laget
Trude Knutsen kommer opprinnelig fra Sortland og har en mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet fra 2020. Masteravhandlingen hennes tok for seg organisasjonsprosessen til Norges Fiskarlag.
FOTO: Øyvind Tverå

Fagstaben til Norges Fiskarlag ble denne uka igjen utvidet med enda en ny dyktig medarbeider. Vesterålingen Trude Knutsen startet mandag i jobben som rådgiver, og skal bidra til at vi styrker oss på fagfeltet ressursforvaltning.

Knutsen skal jobbe med ressursbiologiske spørsmål som fiskeribestander
og -reguleringer, kvoteråd, forvaltningsplaner og høstingsregler, og skal også ha kontakt mot forskningsmiljøer.

Les om Trudes arbeidsområder i mer detalj her.

Trude Knutsen kommer opprinnelig fra Sortland og har en mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet fra 2020. Masteravhandlingen hennes tok for seg organisasjonsprosessen til Norges Fiskarlag, etter at hun var utplassert i studentpraksis hos oss høsten 2017.

– Etter endt praksis hos Fiskarlaget klarte jeg ikke legge bort interessen for organisasjonen. Det resulterte i en master om den da pågående organiseringsprosessen. Og etter det har jeg fulgt med på organisasjonen fra utsiden. Nå skal jeg endelig få jobbe i organisasjonen jeg har fulgt over så mange år. Fiskarlaget har gjennom 95 år vært den viktigste premissleverandør for norsk sjømatnæring, så det er med en viss ærefrykt jeg tiltrer stillingen, sier Knutsen.


Generalsekretær Sverre Johansen ønsker Trude Knutsen velkommen til Fiskarlaget.


– Trude har vist stor interesse for fiskerinæringa og Fiskarlaget, og det er viktig at vi rekrutterer medarbeidere til organisasjonen vår som har engasjement og kunnskap om rammebetingelsene for næringa. Gjennom sitt tidligere praksisopphold hos oss, og arbeidet med masteroppgaven sin, har Trude satt seg grundig inn i organisasjonen, og jeg er sikker på at hun er en solid tilvekst for Fiskarlaget, sier Johansen.

 
Kontorsted Tromsø

Sverre legger til at Trude også skal jobbe på andre viktige saksområder i Fiskarlaget enn de nevnt fagområdene.

– Norges Fiskarlag er en landsdekkende organisasjon, og Trude vil ha kontorsted i Tromsø sammen med Fiskarlaget Nord. For Fiskarlaget er det viktig at vi er tett på medlemmene våre og at vi har god dialog mellom de ulike delene av organisasjonen. Samlokalisering med medlemsorganisasjonene kan bidra til dette, sier Johansen.

 Trude kom fra en stilling i Egga Utvikling hvor hun jobbet som prosjektleder for en rekke prosjekter innenfor fiskeri og kompetanse i bedriftsklyngen Cod Cluster.

Trude er også en del av programmet Unge stemmer i regi av Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge. Programmet skal involvere og engasjere unge stemmer fra ulike næringer til å sammen tenke nytt om hvordan en kan løse utfordringer og realisere mulighetene i landsdelen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.