Fiskarlaget Nyheter

2021-09-29 10:45:00
Opphever vedtak
Medlemmer jubler
Opphever vedtak
– Jeg er glad for at jeg sto som medlem i Fiskarlaget da dette skjedde. Medlemskap viser seg å være svært nyttig i slike saker, sier leppefisker Kåre Bjarne Marøy i en kommentar.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektoratet opphever et inndragningsvedtak på 108 000 kroner mot en leppefisker. Fire andre fiskere kan nå vente samme utfall etter at Fiskarlagets advokater har bistått våre medlemmer.

Meldingen om at det ikke blir inndragning på 108 000 kroner i fangst blir godt tatt imot av fisker Kåre Bjarne Marøy som eier fartøyet «Skarv» fra Vestland.

Båten er registrert i Bøvågen i Alver kommune nord for Bergen. Fordi eieren i 2020 ikke sendte inn melding om leveringsavtale i leppefisket ble det gjort vedtak om å inndra all fangstverdi for 2020.

Norges Fiskarlags advokat Bjørn Kvello bisto i saken. Inndragningsvedtaket ble gjort av Fiskeridirektoratets regionkontor og ble klaget inn for Fiskeridirektoratet sentralt, som nå har opphevet vedtaket.

Årsaken til at Fiskeridirektoratet har endret praksis begrunnes i hovedsak med kontrollhensyn. Direktoratet finner ikke lenger at dette hensynet svekkes ved at kopi av avtale ikke sendes til Fiskeridirektoratet før fisket starter. Av denne grunn er kravet ikke foreslått videreført i deltakerforskriften for 2022.

Direktoratet har på denne bakgrunn kommet til at manglende innsending av kopi av leveringsavtale ikke er en overtredelse som skal danne grunnlag for administrativ inndragning etter havressursloven § 54.

Advokat Bjørn Kvello sier direktoratet tydeligvis har innsett at det ikke er rimelig å fatte inndragningsvedtak der det kun skjer bagatellmessige overtredelser av regelverket med store konsekvenser for fisker.

– Jeg viser til avgjørelsen som advokat og kollega Ståle Hellesø har gjort i tilsvarende saker for flere av våre medlemmer. Resultatet i denne opphevelsen er også i tråd med det som er foreslått i den aktuelle høringen om endringer i havressursloven § 54, påpeker Bjørn Kvello.

Leppefisker og Fiskarlagsmedlem Kåre Bjarne Marøy sier han er glad for bistanden han fikk fra Fiskarlagets advokater i denne saken.

– Dette utfallet ble som det måtte bli! Men jeg er glad for at jeg sto som medlem i Fiskarlaget da dette skjedde. Medlemskap viser seg å være svært nyttig i slike saker. Som fisker er det ikke kjekt å skulle stå alene i en slik sak mot myndighetene. Man har jo nok med å konsentrere seg om det man har som sitt daglige levebrød, sier Marøy i en kommentar.

I den aktuelle saken var det altså vedtatt inndragning av fangstverdi i leppefisket på kr. 108 000. I de øvrige fire sakene der Fiskarlagets to advokater har bistått medlemmer er det er sendt ut varsel om inndragning av mer enn to millioner kroner i fangstverdi.

Sak 1: Kontroll fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste 3. august 2020. Varsel om inndragning på kr. 593 452,79.

Sak 2: August 2021, leveringsavtale ikke meldt inn og det er varslet inndragning av kr. 133 339,98.

Sak 3: Samme forhold som over: Varsel om inndragning av kr. 914 464.

Sak 4: Samme forhold som over. Varsel om inndragning av kr. 693 381.

Ståle Hellesø sier at hans vurdering er at det må legges til grunn likebehandling i alle fem sakene og at det derfor er naturlig at alle de fem vil få medhold i sine klager og slippe inndragning.

Norges Fiskarlags advokater forventer nå at Fiskeridirektoratet også utbetaler renter for tiden det offentlige har tatt beslag i fiskernes fangstverdi.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.