Fiskarlaget Nyheter

2021-09-01 14:15:00
Ny styrmann i Vest
Prat med Terje Eriksen
Ny styrmann i Vest
Terje Eriksen (38) er styrmann på "Herøyfjord" og nyvalgt leder i Fiskarlaget Vest
Foto: Jan-Erik Indrestrand

38-åringen begynte på havet som lærling på supplyfartøy i Brasil. Nå skal han «hoppe» etter Heggebø og er valgt til ny leder i Fiskarlaget Vest. Les deg opp på Terje Eriksen her.

Onsdag 1. september setter han kurs mot Norskerenna og «kantafiske» med «Herøyfjord» som nyvalgt leder av Fiskarlaget Vest. Under det felles digitale årsmøtet mellom Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest satt han hele dagen som ordstyrer. Dagen ble avsluttet med valg, der han altså fikk tillit  til å rykke opp fra nestledervervet til å aksle lederklubba i Fiskarlaget Vest de neste to årene.

Allsidig

Terje Eriksen synes å være sindigheten selv. Rolig. Reflektert. Og allsidig.

Han er familiemann annenhver måned og bor i Skudeneshavn på Karmøy. De siste ukene har han fått følge skolestarten til tvillingene sine på seks. Han er fornøyd med å ha en kone som jobber ved skolen til barna, så de kommer seg greit til og fra når han er på sjøen.

For når han er på jobb, så er det vanligvis en hel måned borte hjemmefra i arbeid med fem til sju kolleger på «Herøyfjord» på jakt etter å fylle kvotene og bidra positivt til bunnlinjen i rederiet han er medeier i. Traal AS har kvoter og deltar i fiske etter pelagiske arter; altså sild, makrell, kolmule, tobis og øyepål.

Han har drevet fiske i drøyt ti år nå, og meldte seg inn i Fiskarlaget samtidig som han tok overgang fra Solstad-rederiet.

Terje er utdannet innen nautiske fag med styrmannsskole, og han har omfattende erfaring fra sokkelen i Brasil, Middelhavet og både britisk og norsk sektor i Nordsjøen.

Denne erfaringen har han fått mye nytte av etter at han ble fisker og tillitsmann i Fiskarlaget.

Sentrale deltagere under årsmøtet i Møre og Romsdal og Vest i et øyeblikks luftetur på kaia. F.v. Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen, Kåre Heggebø, gjenvalgt leder for møringene Leif-Egil Grytten, Terje Eriksen og Fiskarlagets nytiltrådte generalsekretær Sverre Johansen.

Inn med «morsmelka»

Terje Eriksen har store familiære sko å fylle når det gjelder organisasjonsengasjement. I mange slektsledd bakover har det vært fiskere og tillitsmenn i Fiskarlaget. Både hans far, farfar og oldefar har vært aktive.

Han har de siste årene «trent» på å være tillitsmann, i lokallaget på Karmøy, samt styremedlem og nestleder i Vest.

Som leder for fiskerne i Vest, som omfatter Rogaland og gamle Hordaland, så ser han både interne og eksterne mål.

Organisatorisk sett så peker han på å bidra til å forenkle informasjonsflyt, skape oversikt og bidra til system og struktur. Slik sett passer det bra å bli leder når et hovedtema i det felles årsmøtet var arbeid med og vedtak knyttet til å gå videre med en sammenslåing av Fiskarlagets medlemslag fra Nordmøre til svenskegrensa i et Sør-Norges Fiskarlag.

Han har et ønske om å bidra til å utvikle en enda sterkere organisasjon, der fiskerne kan stå samlet og arbeide ut fra avklarte interne forhold med viktige fiskeripolitiske saker i samlet flokk. Han har allerede bidratt til å ta lokale grep lokalt på Karmøy, i et arbeid med å samle flere mindre enheter der for å drive mer effektivt.

Når det gjelder fiskeripolitiske saker, så mener han at det i sterkere grad må gjøres mer helhetlige vurderinger knyttet til fangst og tid for fangst.

Det han omtaler som miljøvurdering mener han må inn som en større komponent i alle fiskeri.

Han viser til at norske fiskere i år bare får tatt pelagisk fisk i norsk og internasjonal sone. Tradisjonelt har fisken blitt tatt der den er og når den er best å ta kvalitetsmessig. Ofte har det vært i britisk sone, som inntil videre er stengt på grunn av manglende avtale med Storbritannia.

Han sier soneadgang er en ting, og ikke minst at fisken kan tas ved å bruke minst mulig drivstoff. DET miljøaspektet er viktig å ha fokus på, mener han – og vektlegger at det er et potensial for å ta ytterligere ned næringens allerede lave miljøavtrykk gjennom den typen miljøgrep.

Medlemmene ble introdusert for den sindige og rolige siden til Terje Eriksen under det felles årsmøtet i lagene tirsdag 31. august. Det digitale møtet ble produsert fra et studio i Ålesund med Eriksen som ordstyrer.

Allerede aktiv

Han har bare så vidt rukket å være leder i Fiskarlaget Vest. På andre områder har han imidlertid mye fartstid.

I vår har han deltatt i arbeidet med Fiskarlagets Arbeidsprogram, som nå er på høring i medlemslagene og skal behandles av Landsmøtet i Fiskarlaget 3.–4. november.

Han er koblet på arbeidet i Fiskarlagets budsjettutvalg – som arbeider med finansieringsstrukturen i organisasjonen – og han er sammen med Geir Stuve Rommetveit delaktig i Fiskarlaget Vest sin delegasjon i det pågående arbeidet med forenkling av organisasjonsstrukturen.

Stor på kart

Havvind, rørtraseer og grønn energi har vært et omfattende tema de siste årene.

Terje har blitt brukt som en ressurs av administrasjonen i Fiskarlaget Vest, og får stående ovasjoner av daglig leder Britt Sæle Instebø knyttet til den erfaringen og innsikten han har fra supply- og oljenæringen, kombinert med kunnskap om fiskeri. Terje beskrives som svært kompetent på kart og tolkning – og forståelse av disse.

Den nyvalgte lederen har deltatt i en rekke møter der utbyggere og andre har fått vite hvordan ulike fiskerier drives, slik at de skal kunne forstå innspill som kommer fra næringen.

Han har stor forståelse for at de som skal legge rørgater og kabler ikke skjønner hvilke behov de ulike fiskeriaktørene har når de får opplyst at det i et gitt område på kartet foregår fiske.

Det han har bidratt med er å forklare de ulike fiskerienes behov og hvordan fiskeriene utøves. Han har forklart at retning på kabeltrassen ha stor betydning for fiskerne, sett opp mot lokale strømforhold og hvordan ulike fiskerier gjennomføres.

Innspillene blir likevel ikke alltid tatt med, men informasjonsdelingen bidrar til økt forståelse av fiskernes behov.

Slutter med blålys

Terje Eriksen er ydmyk for utfordringen, men mener han etter drøyt ti års fartstid som medlem og tillitsvalgt er bra skodd for å ta fatt på utfordringer i Fiskarlaget. Han er en person som liker struktur og system, og er tydelig på at han nå mener det er på høy tid at organisasjon får til å forenkle seg selv. For hans egen del tok det flere år fra han meldte seg inn i organisasjonen til han forstod hvordan de ulike organisasjonsleddene fungerer i forhold til hverandre.

Han hadde med seg erfaring fra frivillig arbeid i Røde Kors da han kom inn i Fiskarlaget, og beskriver det som nyttig for å forstå organisasjonsarbeid.

Han har også godkjenning og praksis som blålyssjåfør i hjemtraktene, men har lagt dette vervet på is ettersom engasjementet i Fiskarlaget har blitt større.

Store sko å fylle, mener Terje Eriksen om at han overtar etter Kåre Heggebø (t.h.) som leder i Fiskarlaget Vest.

Wirkola og Heggebø

Nå beskriver han det som å hoppe etter «Heggebø» at han tar over vervet som topptillitsvalgt for fiskerne i Vest. Kåre Heggebø ble på årsmøtet takket av etter ti år som leder i Fiskarlaget Vest, og før det var han 12 år i toppvervet i Sør-Norges Notfiskarlag.

Kåre Heggebø gir den nye lederen de beste skussmål, og sier Terje Eriksen har vist seg som en strukturert, kompetent og ryddig person og tillitsvalgt som han er trygg på vil gli godt inn i lederrollen og fungere godt som ny regionleder.

Samtidig påpeker Heggebø at det å være leder i fiskernes organisasjon ikke er et «one-man-show».

Da valgene på årsmøtet var gjort, understreket han at organisasjonen fungerer aller best når de tillitsvalgte evner å få frem ulike synspunkt og samtidig lander gode omforente løsninger, slik arbeidsformen har vært over tid – både i Fiskarlaget Vest og i Norges Fiskarlag.

Terje Eriksen har også tro på en slik tilnærming, og bruker erfaringer fra livet om bord i «Herøyfjord» som et eksempel på at ting kan fungere godt.

Fartøyet er registrert i Fosnavåg, og fra starten av sin tid om bord har han vært kollega med en fra fiskerihovedstaden på Søre-Sunnmøre.

– Vi samarbeider kjempebra om det meste. Det er bare èn liten utfordring, sier Eriksen, etterfulgt av en latterkule. Jeg skjønner møredialekten, men det er ikke alltid like enkelt andre vegen. Blir ikke problemet større enn det, så går dette bra, påpeker han.

PS: Om du går inn på «Herøyfjord» sin side på Facebook vil du kunne se en del av filmene som er tatt opp og lagt ut av den data- og formidlingsinteresserte lederen i Fiskarlaget Vest. La deg fascinere av hvordan 300 tonn lodde ser ut fra innsiden av en pelagisk trål. Video: Terje Eriksen

"Herøyfjord" er arbeidsplass for 6-8 på hvert av de månedlange skiftene. Fartøyet drar etter planen på tokt i Norskerenna onsdag 1. september, med Terje Eriksen som styrmann og nyvalgt leder i Fiskarlaget Vest.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.