Fiskarlaget Nyheter

2021-08-31 10:35:00
-Lytt til oss
Klar årsmøtetale
-Lytt til oss
Generalsekretær Sverre Johansen sammen med leder Kjell Ingebrigtsen er sammen med representanter fra styrene og administrasjonen de eneste som følger møtet og åpningstalen fra de to lederne fysisk fra studio i Ålesund
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Lytt på oss i Fiskarlaget – vi har samme mål og tenker helhet. Det sa de to styrelederne i det felles årsmøtet i Vest og Møre og Romsdal med klar adresse til politikerne om kvotemeldingen.

De to styrelederne i Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag – Kåre Heggebø og Leif Egil Grytten – holdt årsmøtetalen i fellesskap da lagene tirsdag gjennomførte et felles digitalt årsmøte.

Møtet er det 106. ordinære årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag og 12 ordinære årsmøtet i Fiskarlaget Vest.

Kvotemeldingen

-En må dessverre konstatere at Stortingets vedtak i forbindelse med Stortingsmelding nr. 32 «Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring» skaper stor usikkerhet om hvordan fiskeriene vil se ut om 3, 4 eller 5 år, sa Kåre Heggebø.

Han henviste til at den største usikkerheten for de fleste er hvordan strukturgevinsten skal fordeles når hjemfallet begynner i 2028.

Han påpekte at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i Fiskeribladet 8. juni 2021 sa at «Det store og uavklarte spørsmålet om fordelingen av strukturgevinster skal behandles av Stortinget. Regjeringen håper å «angi en retning» før valget.»

-Vi har ikke sett noe til dette ennå, og valget nærmer seg. I tillegg er det andre ting som er vedtatt som skal konsekvens utredes. Spørsmålet om fordelingen av strukturgevinsten er komplisert, men heldigvis så er der svært kompetente fagmiljøer som har sett på saken, sa Heggebø med henvisning til at saken settes under debatt senere i årsmøtet.

Norges Fiskarlag har engasjert Nofima til å se på saken, og forskerne der har gjort flere analyser på «konsekvensene» av fordelingen av strukturgevinsten, overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde og endringen/avviklingen av samfiskeordningen i kvitfisksektoren.

Øystein Hermansen fra Nofima vil presentere sine analyser på disse spørsmålene.      

-Me fiskarar har tatt beslutninger og handlet etter gjeldende regelverk og forventer at spillereglene ikke endres vesentlig underveis. Så ikke «kluss» dette til for å oppnå kortsiktig politisk gevinst – lytt på oss i Fiskarlaget, sa Heggebø.

Kampen om areal

-Kampen om areala til sjøs hardner til både langs kysten og til havs, sa Leif >Egil Grytten og henviste til at Norges Fiskarlag har bedt om at det må lages en ny heilhetlig plan for havområda, noe det ikke har kommet et gjennomslag for ennå.

Han viste til at det er mange nye næringer som vil ha sin del av havet; vindmøller til havs, offshore og kystnært oppdrett og mineraloljeutvinning på havbotn, kabler i forbindelse med elektrifisering av sokkelen, kabler fra vindmøller og andre internasjonale strømkabler, småbåthavner og reiselivsnæringen.

-Havet er stort, men det er avgrenset hvor fisken er tilgjengelig, og mange av de nye aktørene ønsker derfor arealer til sin virksomhet på de same områdene som det blir drevet fiske. De nye aktørene må vise via handling, og ikke bare via fine ord, at de tar hensyn til gyte-/oppvekst- og fiskeområder. Fiskerinæringen, som henter sitt inntektsgrunnlag fra havet, er det spesielt viktig at det ikke blir drevet en bit for bit politikk.

Organisasjon

De to kom også inn på utvikling i organisasjonen.

Det ble pekt på at Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest har mange sammenfallende synspunkter på hvordan organisasjonen bør se ut og arbeide fremover.

Dette er bakgrunnen for at det er innledet et formelt samarbeid om utnyttelse av hverandres administrasjoner.

Samarbeidet er nå blitt så bra at vi i det siste tiden også har avholdt flere felles styremøter og nå også dette felles årsmøtet.  

-Det er gledelig at Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord er kommet til en slags enighet om å bli værende i Norges Fiskarlag, og at dette har resultert i at en igjen skal forsøke å danne Nord-Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag.

Utvalgene er kommet godt i gang med sitt arbeid og prosessen er i «god drive», og jeg har god tro på at vi alle skal finne fram til gode løsninger. Saken skal behandles i sin fulle bredde senere i møtet, så jeg går ikke nærmere inn på saken her, sa Kåre Heggebø i denne delen av talen.

  • Vi legger hele talen tilgjengelig nedenfor for deg som ønsker å få med deg hel talen fra de to lederne.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.