Fiskarlaget Nyheter

2021-08-25 15:25:00
Grønt lys mot nord
Fiskarlaget Midt-Norge
Grønt lys mot nord
Styret deltok i årsmøtet fra Fiskarlagets møterom mens øvrige deltagere var med digitalt
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Årsmøtet i Fiskarlaget Midt-Norge har vedtatt å fortsette organisasjonsprosessen i en dialog med lagene i nord - og Sturla Hepsø ble gjenvalgt som leder.

Fiskarlaget Midt-Norge gjennomførte onsdag 25. august sitt årsmøte via videomøtetjenesten Teams. Styret deltok samlet fra Fiskarlagets møterom i Trondheim, mens delegater og de som innledet i møtet deltok på Teams.

Organisasjon

Et hovedinteressepunkt under årsmøtet knyttet seg til lagets behandling av organisasjonssaken.

Det er etablert to forhandlingsutvalg i henholdsvis Samarbeidsrådet Nord og Sør som nå arbeider med å få på plass fullmakter for å arbeide videre fra årsmøtene som holdes i de ulike lagene utover høsten.

Johan Williams og Vidar Ulriksen er engasjert for å være uavhengige prosessledere i henholdsvis Sam Nord og Sam Sør, der Fiskarlaget Midt-Norge er i en dialog om fremtidig samarbeid med Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord.

Johan Williams rapporterte fra møter med hvert av de tre lagene den siste tiden. Han ser for seg at forhandlingsgruppen møtes igjen etter at de tre lagenes årsmøter er holdt og at de siste ukene før Fiskarlagets landsmøte brukes for å bearbeide mandatene fra lagenes årsmøter.

Det ble i debatten understreket at man generelt ser behov for å effektivisere organisasjonen og driften.

Det ble også luftet hvorvidt laget i prosessen skal eller bør ha en dialog både mot nord og sørover på norgeskartet. Styrets forslag til vedtak er å fortsette dialogen med lagene i Sam Nord om et fremtidig samarbeid. Dette ble vedtatt mot en stemme.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak:

  • «Årsmøtet viser til Landsstyret i Norges Fiskarlags vedtak fra 16. juni 2021 om ny organisasjonsprosess og oppnevning av forhandlingsutvalg i henholdsvis Samarbeidsrådet Nord og Sør for videreføring av arbeidet med etablering av to nye medlemslag.

Årsmøtet gir styret i Fiskarlaget Midt-Norge mandat til å gå videre i prosessen med sammenslåing av medlemslagene i Samarbeidsrådet Nord, med mål om at stiftelse av et nytt lag er gjort innen Norges Fiskarlags Landsmøte i 2023. Som en del av denne prosessen ber årsmøtet forhandlingsutvalget om å gå videre med sitt arbeid for fremlegging av forhandlingsresultatet under neste årsmøte i Fiskarlaget Midt-Norge.»

Valg

Sturla Hepsø ble gjenvalgt som leder i laget og får med seg Marvin Nergård som ny nestleder.

Egil Berge og Espen Nilsen går ut av styret og inn kommer Trygve Brattland og Børge Refsnes.

Det nye styret har dermed følgende sammensetning:

Sturla Hepsø, Steinsdalen

Marvin Nergård, Rørvik

Ola Andreas Dahle, Bessaker

Trygve Bratland, Rørvik

Børge Refsnes, Husbysjøen

Bjørn Morvik, Dolmøy

Arnfinn Arnøy, Kolvereid

               

Under årsmøtet deltok også Fiskarlagets nye generalsekretær, samt Råfisklagets Svein Ove Haugland og det ble gitt informasjon om Fiskarlagets arbeidsprogram, som nå er på høring i organisasjonen og skal behandles på Landsmøtet 3.- 4. november.

Medlemslaget har rutine for å holde årsmøte annet hvert år, men gitt det pågående arbeidet med organisasjonsprosessen ble det gjort vedtak om at laget skal holde sitt neste årsmøte i 2022.

Årsmøtet ble satt klokken 12 og pågikk til 15.10.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.