Fiskarlaget Nyheter

2021-07-08 10:35
Feil og farefull bruk
Om løfteinnretninger
Feil og farefull bruk
Sjøfartsdirektoratet advarer om hvordan løfteinnretninger utsettes for belastninger de ikke er dimensjonert for. I dette bildet er imidlertid alt OK.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Sjøfartsdirektoratet advarer nå om at et betydelig antall fartøy bruker løfteinnretninger på feil måte ved å utsette løfteinnretningene for belastninger som de ikke er dimensjonert for.

Det er med bakgrunn i innrapportering av flere alvorlige hendelser med løfteinnretninger som har knekt, at Sjøfartsdirektoratet nå går ut med en såkalt Sikkerhetsmelding. De presiserer også at dette gjelder løfteinnretninger om bord i både fiskefartøy og lasteskip.

Hendelsene kan relateres til at løfteinnretningene har blitt brukt til ulike operasjoner som medfører at de belastes horisontalt og eventuelt også sideveis på tvers av bomretning. Løfteinnretningene har blitt overbelastet i en slik grad at de har knekt.

Sjøfartsdirektoratet anmoder fartøyeiere som bruker løfteinnretningene dels til horisontal og eventuelt sideveis belastning på tvers av bomretning om å endre dagens praksis dersom bruken innebærer en overbelastning og måte å bruke løfteinnretningen på som den ikke er beregnet for.

Sjøfartsdirektoratet tilrår derfor i et rundskriv at kranene brukes i samsvar med kranfabrikantens brukerveiledning og at bruken vurderes i samråd med sakkyndig person i forbindelse med sertifisering.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.