Fiskarlaget Nyheter

2021-06-25 13:35
Innsigelse på torsk avsluttes
MSC-avklaring
Innsigelse på torsk avsluttes
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Det er fredag 25. juni kommet en avklaring knyttet til den pågående innsigelsessaken vedrørende torsk utenfor 12 nautiske mil.

-Partene har ført en konstruktiv dialog over flere uker nå og det er avklart at

sertifiseringsselskapet DNV vil komme med en anbefaling om videre tiltak knyttet til bifangst på uer. Det forteller Tor Bjørklund Larsen, som på vegne av Fiskarlaget, Salgslagene og Sjømatrådet arbeider med MSC-sertifikatene i norske fiskerier. Han sier saken nå følges opp med en handlingsplan.

-Planen forankres i pågående arbeid med uer i både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, forteller han. Vi vil nå se på hvordan bifangst kan reduseres ytterligere med tanke på videre oppbygging av bestanden.

Avklaringene innebærer at det utstedes et sertifikat som omfatter torsk utenfor 12 nautiske mil.

Sertifikatet som omfatter torsk innenfor 12 nautiske mil fikk en forlengelse etter den aktuelle innsigelsen fra WWF. Nå når denne saken er lukket vil dette sertifikatet opphøre.

Dette vil trolig skje etter juli måned, noe vi vil følge opp og informere om når dette er avklart.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.