Fiskarlaget Nyheter

2021-06-24 12:05
Disse tar ut fisken
Forskning i kystsonen
Disse tar ut fisken
Fritidsfiske har betydning for beskatningen av de ulike artene langs kysten og dette er nå kartlagt av HI.
Foto: Jan-Erik Indrestran

– Det er klart at fritidsfiskere inkludert turister står for et vesentlig uttak av fisk i kystsonen. Det sier prosjektleder Jon Helge Vølstad (HI) etter at det gjennom fire år er kartlagt hvem som tar ut fisk langs kysten.

Havforskerne er nå ferdige med en fireårig, tilsynelatende umulig oppgave, skriver Havforskningsinstituttet i sin innledende omtale av saken, nemlig: Å kartlegge fritidsfisket langs den langstrakte og varierte Norskekysten, med dypdykk i Oslofjorden, Hordaland og Troms.

Prosjektet handlet først og fremst om å utvikle metoder for å kunne anslå hvor mye som blir fisket og hva aktiviteten betyr for folk.

Forskeren trekke blant annet en sentral overordnet konklusjon:

Han er ikke bekymret for mengdene i seg selv. Men han mener enkelte arter i enkelte områder kan stå i fare for å bli fisket for hardt på.

– Våre foreløpige beregninger viser at fastboende og fisketurister som fisker med stang, snøre eller juksa fra båt kan stå for landinger på rundt 2000 tonn torsk i Troms alene, sier Vølstad.

– Denne torsken er både skrei og den sårbare kysttorsken, men nøyaktig fordeling vil vi se nærmere på fremover ved å analysere innsamlede DNA-prøver, fortsetter han.

Beregninger fra fritidsfiskeprosjektet har allerede gått inn som en faktor når Det internasjonale havforskningsrådet ICES har anslått størrelsen på kysttorsk-bestanden til å være på et lavnivå.

HI slår fast at det trengs langsiktige fritidsfiskeundersøkelser.

Les mer og se rapport og fakta i HIs egen omtale av saken.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.