Fiskarlaget Nyheter

2021-02-24 16:50
Forlenger dispensasjon
Mattilsynet
Forlenger dispensasjon
Gunnar Dahle tar på land sei
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mattilsynet forlenger dispensasjonen for henging av fisk med hode til tørrfisk og innfrysing av notsei som følge av koronapandemien.

Onsdag 24. februar opplyser Mattilsynet at de vil forlenger dispensasjon for henging av fisk med hode til tørrfisk og innfrysing av notsei til å gjelde ut 2021. Årsaken er den utfordrende markedssituasjonen for hvitfisk som følge av koronapandemien.

Begge dispensasjonsforlengelsene er gitt etter anmodning fra Nærings- og fiskeridepartementet, vises det til i meldingen fra Mattilsynet. 

Dispensasjon for henging av fisk med hode til tørrfisk

Mattilsynet gir generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at fisk til tørrfisk ikke skal tørkes med hode. Dispensasjonen gjelder ut 2021. 

Dispensasjonen omfatter virksomheter på land.

Det innebærer at fisk til tørrfisk kan henges med hode på. Håndtering av fisk som henges med hode skal overholde øvrige krav til produksjon av tørrfisk. 

Dispensasjon for innfrysing av rund notsei 

Mattilsynet gir en generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at notsei skal bløgges og sløyes før omsetning. Dispensasjonen gjelder for notseifisket i 2021.

Dispensasjonen omfatter fartøy og virksomheter på land, og medfører at fisken kan fryses inn og omsettes rund.

Fisk som ikke bløgges og / eller sløyes skal likevel håndteres slik at kvaliteten ikke forringes i form av skader, buktæring og andre innvollsmerker, framtredende nedbrytningsprosesser eller unormale sensoriske egenskaper.


Les hele meldingen knyttet til:

Videreføring av midlertidig dispensasjon fra krav om tørking av fisk uten hode

Videreføring av midlertidig dispensasjon fra krav om bløgging og sløying av notsei

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.