Fiskarlaget Nyheter

2021-01-18 08:50
Status om tariffen
Informasjon fra MSS
Status om tariffen
Levering på Røst
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Oppgjøret for 2020 påvirkes ikke av at tarifforhandlingene ennå ikke er avsluttet. Dette skriver Mannskapsseksjonen i en statusoppdatering vi her gjengir til orientering.

Tarifforhandlingene mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen høsten 2020 endte i brudd. Begge parter har frafalt enkelte krav, men har meddelt at de kravene som ikke er frafalt, vil man forfølge videre. 

Det betyr at man i utgangspunktet krever mekling for å se om en meklingsmann kan hjelpe frem en løsning. Mislykkes dette, er alternativt voldgiftsbehandling. Da er det en voldgiftsnemd som vil avgjøre de uavklarte spørsmålene. 

Mekling er ikke berammet ennå. Når det skje, er blant annet avhengig av ytre faktorer som coronautviklingen og arbeidssituasjonen i rettssystemet.

Tarifforhandlingene omhandler krav om endringer av tariffavtalen fra og med 2021. Uenighetene har dermed ingen betydning for oppgjør for fiske som skjedde i 2020.

I forhold til fiske i 2021, vil Fiskerioverenskomsten fra 2019 gjelde inntil endringer blir avtalt under mekling, eller eventuelt fastsatt ved voldgift. 

Parallelt med oppfølgingen av tarifforhandlingene, er det en prosess hvor Båteierseksjonen ønsker en annen kostnadsfordeling av sjømannspensjonen for de som faller inn under det nye pensjonsalternativet enn det som følger av loven. 

Loven pålegger rederiene plikt å innbetale pensjon for de som omfattes av sjømannspensjonen. Satsene for hva som skal innbetales er gitt. Det betyr at, uavhengig av den prosessen som er på gang, må båteierne foreta de trekk og innbetalinger som loven anviser. 

1

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.