Fiskarlaget Nyheter

2021-01-12 11:10
Rensefisk hos FHF
Lusekonferansen 2021
Rensefisk hos FHF
Foto: Havforskningsinstituttet, Reidun Marie Bjelland

Rensefisk er også i år tema på Lusekonferansen til FHF. Konferansen holdes digitalt den 19. og 20. januar. Se program og meld deg på.

På Lusekonferansen 2021 digital er det satt av en hel bolk til bruk av rensefisk i merd. Det vil bli presentasjoner fra både næringa selv og forskere.

Randi Grøntvedt leder arbeidet med å oppdatere rensefiskveilederne og vil gi oss en status i prosjektet på konferansen. Det har vært gjennomført en rekke møter langs kysten (på Teams) med næringa før jul for å innhente kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og for å diskutere årsakssammenhenger. 

Denne kunnskapen sammen med gjennomgang av eksisterende forskningskunnskap skal danne grunnlaget for de nye veilederne.

I fjor publiserte Mattilsynet sin rapport som oppsummerte deres tilsynskampanje på rensefisk, hvor de oppsummerer: «Mattilsynet forventer at næringen fremover jobber med å få ned dødelighetstallene og legge til rette for god velferd hos rensefisken.

Oppdretterne kan ikke fortsette å bruke rensefisk i stor skala dersom ikke vilkårene for denne fisken bedres vesentlig». Det haster derfor for oppdretterne å få på plass gode og oppdaterte veiledere som sikrer optimal bruk av rensefisk. I tillegg har det vært påpekt en rekke kunnskapshull som næringa nå er i gang med å forsøke å tette gjennom en rekke FHF prosjekter.

Konferansen går over to dager og er gratis. Det kreves likevel at du melder deg på slik at du får tilsendt streamlenka.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.