Fiskarlaget Nyheter

2020-10-21 15:15
Enighet med Storbritannia
Midlertidig løsning fra nyttår
Enighet med Storbritannia
London
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norge og Storbritannia er enige om å inngå en midlertidig vareavtale fra 1. januar og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere. -Positivt, men vi har klare forventninger, sier Fiskarlaget.

-Det er positivt at det er en midlertidig avtale på plass og at det arbeides med en frihandelsavtale. Det sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Han understreker at Storbritannia er en stor og viktig handelspartner for Norge og at fiskeri er en viktig del av dette.

-Vi er helt avhengige av konkurransedyktige handelsbetingelser og forventer at våre myndigheter tar vare på de mulighetene som er for sjømateksport til Storbritannia.

Han viser til at hele 75 % av sjømateksporten vår til Storbritannia importtoll møter importtoll.

I motsetning til andre industrivarer, er sjømat ikke omfattet av det frie varebyttet i EØS-avtalen. Handelen vår med Storbritannia og andre europeiske land har derfor til dels svært dårlige betingelser. 

Fornøyd minister

– Vi er enige om å få på plass en midlertidig løsning. Det er bra. Nå er vi i tett diskusjon med Storbritannia om justeringer i vareavtalen, for å fortsatt unngå toll på industrivarer. Det er likevel viktig at næringslivet er klar over at dette er en begrenset avtale, både når det gjelder omfang og varighet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra departementet.

Den midlertidige avtalen bygger på avtalen som Norge og Storbritannia signerte i april 2019, i tilfellet Storbritannia forlot EU uten avtale.

– Dette er viktig for å sørge for at varehandelen mellom oss og Storbritannia kan fortsette fra 1. januar på samme vilkår som i dag. Med dette ivaretar vi våre interesser med en «broløsning» mens vi forhandler videre med fullt tempo for å få en frihandelsavtale på plass så raskt som mulig. Storbritannia er vår største handelspartner etter EU, og vi er enige om behovet for et fortsatt dypt og omfattende samarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Forhandler for fullt

Selv om frihandelsforhandlingene pågår med full styrke og at partene tar sikte på å avslutte forhandlingene så fort som mulig, gjenstår det mye arbeid før frihandelsavtalen kan tre i kraft. Norge og Storbritannia erkjenner at det ikke er realistisk å ferdigstille en avtale som kan tre i kraft 1. januar 2021, og er derfor enige om å bruke en slik midlertidig løsning på vareområdet.

– Forhandlingene om en ambisiøs og omfattende frihandelsavtale er nå i en intens og krevende fase. Vi er enige med britene om å ha fullt trykk på forhandlingene med sikte på snarest mulig ferdigstilling, sier næringsministeren.

I tillegg til den justerte vareavtalen, vurderes mulige begrensede og midlertidige løsninger på tjeneste- og investeringsområdet.

Bakgrunn

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU. Når Storbritannia trer ut av det indre marked fra og med 1. januar 2020 fører det til at vi mister felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettsikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS.

Norge forhandler en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia sammen med EFTA-landene Island og Liechtenstein. Forhandlingene pågår for fullt, men er blitt forsinket, blant annet som følge av at forhandlingene først startet for fullt i august som følge av forsinkelser i Storbritannia. En frihandelsavtale kan ikke erstatte EØS-avtalen uansett hvor omfattende og ambisiøs frihandelsavtalen vil være, og næringslivet må forberede seg på at de vil oppleve nye handelshindre når Storbritannia går ut av det indre marked.

Fakta:

  • Verdien av norsk vareeksport til Storbritannia var i 2019 på 184,2 milliarder kroner. Av dette utgjorde olje og gass ca. 151,4 milliarder kroner, rundt 82 prosent av den totale vareeksporten
  • Norsk næringsliv solgte i 2018 tjenester til Storbritannia for rundt 38 milliarder kroner.
  • Norge importerte varer og tjenester for 85 milliarder kroner fra Storbritannia i 2019.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.