Fiskarlaget Nyheter

2020-10-21 08:55
Covid-råd til fartøy
Veileder fra FHI
Covid-råd til fartøy
Foto:CDC/Alissa Eckert

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert en etterspurt veileder for covid-19-håndtering på skip. Veilederen har råd ved mistanke eller bekreftet smitte og om hvordan myndighetene vil følge opp smittetilfeller.

FHI påpeker at rådene gjelder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og rederier/virksomheter som er ansvarlige for fartøy som seiler langs norskekysten.

Rådene er publisert hos FHI og er også tilgjengelig på engelsk.

FHI gir blant annet råd om etablering av beredskapsplan og råd knyttet til å ha avtaler med anløpshavner, melder Fiskebåt - som sammen med Fiskarlaget har bedt om at denne typen informasjon lages som en samlet oppdatert fremstilling for næringen. 

Det gis også klare råd for varsling av lokale og sentrale myndigheter, og vises til at det: «Ved større utbrudd av covid-19 og der driften av fartøyet kan bli rammet, vil det kunne være naturlig at Helsedirektoratet/Kystverket ut fra liste Helsedirektoratet har utarbeidet, anbefaler hvilken havn skipet bør seile til. Dette vil også måtte skje i dialog med den lokale helse- og omsorgstjenesten i kommunen, representert ved kommunelegen.»

Det gis i veilederen også klare råd og definisjon av hva som regnes som nærkontakter og hvem som skal inngå i eventuell smittesporing.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.