Fiskarlaget Nyheter

2020-09-11 09:40
Støtter påbud
Høringssvar om pingere
Støtter påbud
Bananpingere fra utstyrsleverandøren Frøystad
Ill: Frøystad

Fiskarlaget har etter en helhetsvurdering landet på å støtte forslaget om innføring av pingere ved bruk av garn i Vestfjorden. Slike varslingsenheter brukes for å forebygge at sjøpattedyr skal gå inn i garn

Norges Fiskarlaget har denne uken gitt sitt høringssvar til forslag fra Fiskeridirektoratet om tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr.

«Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets forslag til tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr av 10. juni d.å.

Forslaget innebærer innføring av en ny bestemmelse i utøvelsesforskriften § 29 a. om påbud om bruk av pingere ved bruk av garn i statistikkområde 00 (Vestfjorden). Påbudet gjelder ikke for fiske etter rognkjeks og kveite. Påbudet skal innføres fra 2021, og gjelde i perioden 1. januar til 30. april.

Fiskeridirektoratets forslag om påbud av bruk av pingere i statistikkområder 00 i Vestfjorden er i hovedsak begrunnet i fare for importrestriksjoner på torsk til USA, og mulige konsekvenser for MSC- sertifiseringen. Fiskeridirektoratet skriver følgende på side 6 i sitt høringsnotat:

Konsekvensene av å ikke innføre tiltak for å redusere bifangst av niser kan dermed føre til importrestriksjoner på torsk til USA. I henhold til det amerikanske importregelverket vil USA kreve sertifikater for (norsk) eksport av for eksempel torsk som beviser at den ikke stammer fra garn, dersom fisk og fiskeprodukter fra garnfiskeriene blir omfattet av et importforbud. Det kan også få konsekvenser for MSC-sertifiseringen.

Norges Fiskarlag er i utgangspunktet positive til at det blir innført tiltak for å begrense fangst av sjøpattedyr av biologiske hensyn, men også for at det er viktig å ivareta både markedsadgang for norske fiskeprodukter i USA og MSC sertifiseringene i norske fiskerier.

Norges Fiskarlag erkjenner imidlertid at det vil knyttes seg kostnader til innføringen av krav om pingere ved bruk av garn i ovennevnte fangstområde, samt ekstraarbeid ved håndtering av garn etc. i båten.

Fiskarlaget vurderer imidlertid at en eventuell stenging av området i Vestfjorden (Fiskeridirektoratets alternativ) hele eller deler av året vil være enda mer inngripende for fiskerne. Hvis vi også skulle miste markedsadgang for norske fiskeprodukter og MSC- sertifikatene, ville dette være et større tap enn en kostnad på pingere pr. fartøy på kr 11 000-14 000.

På bakgrunn av det ovennevnte har Fiskarlaget etter en helhetsvurdering kommet til at vi støtter forslaget om innføring av pingere ved bruk av garn i statistikkområde 00 (Vestfjorden).

Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet om en evaluering av innføringen av krav om pingere i fisket etter garn når påbudsperioden opphører 30. april. Det er også viktig at det settes søkelys på rapportering av bifangst sjøpattedyr, slik at reguleringer i norske havområder baserer seg på best tilgjengelig kunnskap til enhver tid. Siden dette vil være en helt ny ordning i dette området, er det også viktig at kontrollmyndighetene må utvise fleksibilitet ved utilsiktet overtredelse av påbudet, f.eks. ved ødelagt pinger som har falt av etc.»

Fakta om pingere

Utstyrsleverandøren Frøystad (ekstern lenke) viser til at bruk av «pingere» holder sjøpattedyr unna garnbruk ved at de sender ut akustiske signaler. 

Banana Pingers er en bananformet, garnfast innretning, som sender ut en tilfeldig signalserie på mellom 50 og 120 kilohertz, som holder niser og sel borte fra garnene. 

Rapporten NAMMCO/26/NPR-N-17, utarbeidet av Nils Øien & Tore Haug i 2017, viser at torskegarn med påmontert pinger ga hele 19% høyere fangst.

Britiske Fishtek Marines bananformede pingere fungerer i opptil ett år for hvert batteribytte, og ned til 1000 meters dyp.

Fra 2022 blir nise i garn rapporteringspliktig overfor USA, og kan medføre tap av amerikansk markedsadgang dersom fangstingen ikke er bærekraftig. USA innfører fra og med januar 2022 krav om at eksportland etablerer tilsvarende regler for bevaring av sjøpattedyr som det USA selv håndhever. 

Banana Pingers er testet og godkjent for bruk i Norge.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.