Fiskarlaget Nyheter

2020-09-04 08:15
Ingen medlemsflukt!
Svar til Fiskeribladet
Ingen medlemsflukt!
Leder Jan Petter Børresen i Mannskapsseksjonen, en av de to tariffseksjonene tilknyttet Fiskarlagets tariffarbeid
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Vi har ingen mannskapsflukt fra Fiskarlaget, selv om noen later til å tro det! Dette skriver Mannskapsseksjonens leder og daglige leder i et svar på et oppslag i Fiskeribladet.

Av Mannskapsseksjonen

  • Leder Jan Petter Børresen
  • Daglig leder Audun Stautland

Mannskap er ryggraden i Norges Fiskarlag

Vi har ingen mannskapsflukt fra Fiskarlaget, selv om noen later til å tro det! 

Norges Fiskarlag er en landsdekkende interesseorganisasjon som arbeider for å ivareta alle yrkesfiskere. Medlemsmassen kan deles inn i tre hovedgrupper: Enefiskere, mannskap og redere med ansatt mannskap. I tillegg kommer fiskere som er både enefiskere og mannskap – og de som både er ansatt hos andre, og har egen båt på si med egne ansatte. Norges Fiskarlag omfavner alle, også skoleelever innen fiskeri.

Norges Fiskarlags medlemstall, som Kjell Ingebrigtsen påpeker overfor Fiskeribladet, har vært stabile de siste årene. Han ble bedt om tall for inntil de siste fem år, mens Fiskeribladet skal ha lagt til grunn tall helt tilbake fra 2008. Dette fremstår uryddig.

Når det gjelder rene mannskapsmedlemmer, så er Fiskeribladets påstand om medlemsflukt heller ikke mulig å finne i vårt medlemsarkiv. Tvert imot er det en økning av medlemmer den siste tiden. Når våre kollegier i andre fagforeninger opplyser at de har mottatt innmeldinger fra personer som opplyser å ha vært medlemmer hos oss, så er det sikkert riktig.

Det er ikke uvanlig at enkeltmedlemmer bytter medlemsorganisasjon. Det går begge veier. Det er heller ikke uvanlig at enkeltmedlemmer er medlem av flere fiskeriorganisasjoner samtidig. En mulig forklaring kan også være at mange uriktig tror at de er medlemmer av Fiskarlaget hvis de er registrert i Fiskerimantallet. 

En misvisende overskrift i Fiskeribladet dekker over det som egentlig er et positivt budskap i artikkelen, nemlig at det er flere av organisasjonene innen norsk fiskeri som melder om økt oppslutning. Dette i en tid hvor vi i Norge er i ferd med å få et flertall av uorganiserte i arbeidslivet.

Mannskapsmedlemmenes interesser ivaretas etter to akser i Fiskarlaget. Det skilles mellom faglagets ansvar og Mannskapsseksjonens ansvar:

Norges Fiskarlags hovedlag og de tilknyttede fylkeslagene og gruppeorganisasjonene er faglag som hver dag jobber for mannskapsmedlemmene med fiskeripolitikk, ressursforvaltning og andre fagspørsmål, herunder at yrkesfiskerne skal ha gode sosiale ordninger, arbeidsvilkår og sertifiseringsordninger. Her har mannskapsmedlemmene også tilgang til fri juridisk bistand og forsikring, for å nevne noen medlemsfordeler.  

Mannskapsseksjonen er en egen selvstendig og uavhengig enhet i Fiskarlaget med et hovedansvar: Å ivareta mannskapenes interesser som ansatt på fiskefartøy i møte med arbeidsgiver. Mannskapsseksjonen ledes og eies av rene mannskapsmedlemmer av Fiskarlaget. Mannskapsseksjonen forhandler om tariffavtaler og gir bistand i saker tilknyttet arbeidsforholdet.

Norges Fiskarlag med tilhørende organisasjonsledd og tariffseksjoner streber etter å være yrkesfiskernes fremste representant, forsvarer og talerør. Vi er stolt over å representere bredden i den norske fiskeflåten. Hver dag jobber vi innenfor våre respektive ansvarsområder for hvert enkelt medlem av Norges Fiskarlag.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.