Fiskarlaget Nyheter

2020-07-20 15:30
Overføring av torskekvote
NFD sier ok
Torsk fanget med garn under Lofotfisket
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Nærings- og fiskeridepartementet åpner for en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021. Dette er i tråd med Fiskarlagets anmodning og gjøres for å bidra til å redusere problemer ute i markedene som en følge av koronautbruddet.

– Muligheten til å overføre kvoten vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen der det har vært svikt i etterspørsel av fisk. Næringens organisasjoner har etterspurt kvoteoverføring for å redusere utfordringer i markedene. Nå er det gjennomført en høring, og basert på høringssvarene innfører vi en slik ordning i år, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding om saken.

Ordningen innføres på følgende vilkår:

  • Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på inntil 10% fra 2020 til 2021.
  • Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering.
  • Fiskeridirektoratets vilkår fra 2017-2018 med tanke på eierskap og fangstregistrering legges til grunn ved gjennomføring av ordningen. 

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at den formelle forskriftsendringen vil komme etter ferien.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.