Fiskarlaget Nyheter

16-04-2021
Jeg synes det er uhørt at framtredende tillitsvalgte i Norges Kystfiskarlag nå bredt ytrer seg om indre anliggender i Norges Fiskarlag. Det skriver Kjell Ingebrigtsen i dette innlegget knyttet til debatten rundt organisasjonsstruktur i Norges Fiskarlag.
16-04-2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag har fredag vedtatt å støtte departementets forslag om å avvikle instruksene om salg av ringnotfartøy fra Nord-Norge til Sør-Norge.
16-04-2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag har bedt myndighetene gjøre tilpasninger og fremskynde oppstarten av fisket etter blåkveite. Bakgrunnen er knyttet til arbeidskraft på land og markedssituasjonen.
16-04-2021
Norges Fiskarlag har bedt om at foreslåtte endringer i reguleringsopplegget i fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak gjennomføres så snart som mulig. Landsstyret behandlet saken torsdag.
16-04-2021
Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen fjerne formuesskatt på den arbeidende kapitalen. I et brev til to statsråder bes det om fortsatt nedtrapping i revidert nasjonalbudsjett for 2021 og full fjerning i statsbudsjettet for 2022 ved at verdsettelsen på den arbeidende kapitalen settes til 0.
16-04-2021
– Stortinget kan denne våren ende med å pålegge fiskeriene en kostnad som fremstår som en ren ekstraskatt på en milliard kroner i året i CO2-avgift. Dette skriver Kjell Ingebrigtsen i sitt innlegg i Maritimt Magasin.
14-04-2021
Norges Fiskarlags mener de samlede kostnadene og ulempene ved marin gruvedrift vil overstige det samfunnsøkonomiske potensialet for verdiskaping. Vi har derfor bedt myndighetene avvente en slik satsing.
13-04-2021
Marine Stewardship Council (MSC) har fått en dominerende posisjon som globalt bærekraftmerke for sjømat, og påvirker i flere markeder både markedsadgang og pris. Norsk sjømatnæring har lenge nytt godt av at mesteparten av våre fiskerier er sertifisert, men på relativt kort tid går nå det sertifiserte volumet drastisk ned.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.