Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.12.2019

Nye reger for hvalsafari

– Svært velkomment!

– Det er et svært viktig grep som nå tas av myndighetene når det innføres regler for dykking og hvalsafari nær fiskeriaktivitet. Dette er regler som øker sikkerhet for fiskere, turister og hvalen, sier Fiskarlagets leder.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik varsler mandag formiddag at de nye reglene innføres med umiddelbar virkning.

– Hvalsafari er blitt en stor næring langs norskekysten, og det er mange som ønsker å oppleve hvalen på nært holdt. Det er bra, men samtidig må vi sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner i møtet mellom turister, fiskere og hvalen. Det håper vi de nye reglene vil bidra til, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Bedre sikkerhet

Det finnes allerede retningslinjer for hvalsafaribransjen. Flere har likevel etterlyst klarere regler.

Fra og med i dag, mandag 9. desember, blir det forbudt for hvalsafaribåter å være nærmere enn ca. 370 meter fra fiskefartøy eller faststående fiskeredskap. Dette er for å unngå tilfeller der folk svømmer tett opp mot blant annet båter i bevegelse, noe som kan være til stor risiko for liv og helse.

Det er også forbudt å svømme, dykke eller padle nærmere enn ca. 750 meter fra fiskebåter eller faststående fiskeredskap.

– Vi ønsker å legge til rette både for de som driver turistvirksomhet, og for fiskerinæringen. Jeg tror et klart regelverk kan bidra til å bedre sikkerheten for alle parter, og bidra til at hvalsafariaktører og andre havnæringer kan leve side om side, sier Nesvik.

Viktig grensedragning

– Våre medlemmer har opplevd en rekke kritiske situasjoner der det bare er flaks at personer i vannet ikke har blitt skadet, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han er derfor svært positiv til at det tydeliggjøres at det er fare forbundet med opphold nær fiskeriaktivitet.

– Ja, dette er noe jeg hilser velkommen. Det er ikke problem med å forstå at det er fascinerende å følge hvalen, samtidig er det tilnærmet umulig for en skipper å se aktivitet inn til båt og not for eksempel under sildefiske inne i fjordene. Det er derfor helt nødvendige avklaringer som nå kommer. Mitt håp er nå at de tydeliggjøringene som kommer fra våre myndigheter er med på å bidra til at det blir tryggere for både dem som følger hvalen og vi som følger silda å gjøre våre oppgaver, sier Kjell Ingebrigtsen.

Du kan lese mer om de nye reglene her: Forskrift om utøvelse av hvalsafari og på Fiskeridirektoratets hjemmeside