Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.10.2014

Nye rapporter til Tveterås-utvalget

5 delrapporter nå lagt frem

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fikk mandag de to siste av i alt fem delrapporter om lønnsom foredling av sjømat i Norge og organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring.  Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

Økonomiprofessor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger har ledet gruppen bak den ene delrapporten. Gruppen har analysert de generelle driverne for økonomisk organisering av moderne verdikjeder for mat og alternative modeller for organisering av matbaserte verdikjeder. Videre analyseres effekter av myndighetenes rammevilkår på den økonomiske organiseringen og vertikale koordineringen i verdikjedene for norsk oppdrettsfisk og villfisk. Rapporten kommer også med en rekke tilrådninger til utvalget, skriver NFD i en presmelding om saken. Les rapporten i linken under.

Delrapporten fra Sintef Fiskeri og havbruk gir en analyse av norsk sjømatindustri sine muligheter til lønnsom videreforedling av sjømat i Norge. Analysen omfatter hvitfisk, laks og pelagisk fisk og peker på dagens utfordringer og barrierer, motivet og behovet for teknologiutvikling, samt lønnsomhetspotensialet ved å innføre økt automatisering i foredlingsindustrien.

Dette er altså de to siste delrapportene som er bestilt av departementet på vegne av Sjømatindustriutvalget.  Sjømatindustriutvalget leverer sin innstilling før jul 2014.

Utvalget er satt sammen slik:

Leder:
Professor Ragnar Tveterås, Stavanger

 • Medlemmer:
  Forskningssjef Marit Aursand, Trondheim
 • Daglig leder Jonny Berfjord, Dønna
 • Dekan/professor Edel Elvevoll, Tromsø
 • Avdelingsleder Grethe Fossli, Oslo
 • Adm. dir. Arne Karlsen, Tromsø
 • Adm. dir. Trygve Myrvang, Tromsø
 • Adm. dir. Arne Møgster, Austevoll
 • Bedriftsutvikler Aino Olaisen, Lovund
 • Professor Frode Steen, Bergen

Les delrapportene:

Organisering av verdikjender i norsk sjømatnæring

Lønnsom foredling av sjømat i Norge